Nyheter i 2018

18. Des 2018 NKF har avgitt innspill til høringen om forslag til ny anleggspolitikk

NKF har avgitt innspill til høringen om forslag til ny anleggspolitikk

Norges klatreforbund har sendt høringssvar til Norges idrettforbund på forslag til ny anleggspolitikk. Vi ønsker at særidrettene får en sterkere rolle i prioriteringen av idrettsanlegg som tildeles spillemidler. Videre  ønsker vi at det utføres behovs- og konsekvensanalyse i samarbeid mellom idrettsforbundet og særidrettene før det gjøres store omlegginger i fordeling av spillemidler.

29. Aug 2018 NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge