Nyheter i 2017

19. Okt 2017 NKF 25 år – En ny tid

NKF 25 år – En ny tid

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

05. Okt 2017 NKF 25 år – De første 10 årene, Middelalderen

NKF 25 år – De første 10 årene, Middelalderen

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

02. Okt 2017 Er du trener eller instruktør? vil vi høre fra deg!

Er du trener eller instruktør? vil vi høre fra deg!

Norges idrettsforbund i samarbeid med Høgskolen i Innlandet skal kartlegge kompetansen til alle trenere i norsk idrett for å innhente kunnskap om hvem trenerne er. Bruk muligheten til å påvirke og si din mening i undersøkelsen vi gjør sammen med Høgskolen i Innlandet!

30. Sep 2017 Hva mener klubbene?

Hva mener klubbene?

I august og september gjennomførte Norges klatreforbund en undersøkelse blant klatreklubber. Dette i forbindelse med at Klatretinget skal vedta ny strategiplan våren 2018. Vi spurte om hva klubbene og medlemmene deres drev mest med, hva de ønsker at forbundet skal satse på, og hva de trenger hjelp til. Her er et sammendrag av noen av de funnene vi gjorde i undersøkelsen. Trykk på dokumentet under for å lese artikkelen.

28. Sep 2017 NKF 25 år – De første 10 årene, Yngre steinalder

NKF 25 år – De første 10 årene, Yngre steinalder

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

25. Sep 2017 Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

20. Sep 2017 NKF 25 år – De første 10 årene, Eldre steinalder

NKF 25 år – De første 10 årene, Eldre steinalder

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

13. Sep 2017 NKF 25 år – De første 10 årene, Urtiden

NKF 25 år – De første 10 årene, Urtiden

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge