Klatring / Nyheter / 2024 / SalMar blir ny sponsor til Norges klatreforbund!
Foto: SalMar
Foto: SalMar

SalMar blir ny sponsor til Norges klatreforbund!

SalMar og Norges klatreforbund (NKF) har inngått en samarbeidsavtale med mål om å utvikle klatringen i Norge.

SalMar ser på samfunnsansvar som bærekraft. Vi skal ta vårt ansvar «der vi er» og bidra til å utvikle og styrke et robust og mangfoldig samfunn.

Vårt mål er å legge til rette for 24-timers mennesket gjennom å skape livskraftige og vitale lokalsamfunn. SalMar ønsker å skape «rom for alle»; hvor den enkelte får mulighet til å utvikle seg, bidra i et fellesskap og oppleve mestring og trivsel. Vi har tro på at dette vil skape attraktivitet og aktivitet, og i neste omgang gi tilgang på kompetanse, lokal arbeidskraft og tjenester. SalMar ser på samarbeidet med NKF som en naturlig del av dette.

NKF sin visjon om lav terskel og høye mål passer som hånd i hanske med SalMar sine postulater med et ønske om stor bredde, stort mangfold, inkluderende miljø, kombinert med høye mål og ambisiøse planer for veien videre.

SalMar er tilstede i 34 kommuner fra Møre og Romsdal til Finnmark og håper at denne avtalen kan bidra til økt aktivitet, trivsel og livsglede, sier strategidirektør Runar Sivertsen i SalMar.

Generalsekretær Johanna Solberg i Norges klatreforbund er enig i at SalMar og NKF er en god «match».

NKF sin visjon «lav terskel, høye mål» og våre verdier: klatreglede, ansvar og inkludering samspiller veldig godt med SalMar sitt ønske om å bidra i lokalmiljøet og i samfunnet. Vi er veldig fornøyde med å få til et samarbeid med SalMar og vi gleder oss til å utvikle samarbeidet videre rundt våre felles mål og verdier.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva