Klatring / Nyheter / 2024 / NKF søker arrangører til nasjonale konkurranser i 2025 og 2026
foto: Jan Virt/IFSC
foto: Jan Virt/IFSC Foto: Jan Virt

NKF søker arrangører til nasjonale konkurranser i 2025 og 2026

Ønsker din klubb å ta del som arrangør av nasjonale eller nordisk konkurranse? Vi søker nå klubber som ønsker å bidra til dette i kommende og neste konkurransesesong. Vi garanterer en stor mulighet for kompetanseutvikling i din klubb, samtidig som dere vil gjennomfører et viktig bidrag for klatresportens utvikling i Norge.

I 2025 gjennomføres konkurransesesongen i all hovedsak som terminen for 2024. Trolig vil vi igjen være en del av NM-veka som i 2025 gjennomføres i juni, i Stavanger og med Bratte Rogalands Venner som hovedarrangør. Her vil det være led og led para på programmet. En endring for sesongen er at vi ønsker å dele NM i buldring mellom et rent junior-NM og et senior-NM. Hovedårsaken er at vi ønsker å gi de eldre juniorene (fom. U18- klassene og opp) muligheten til å matche seg med våre seniorer, foruten at de må velge bort sin aldersbestemte mulighet for å kjempe om Norgesmester- tittelen.
I 2025 er NKF også ansvarlig for Nordisk mesterskap i led og led- para. Her er Bergen Klatreklubb tildelt arrangementet.

Ved fjorårets søknad åpnet vi for å melde sin interesse for å være arrangør i 2025. Dette har medført at vi for kommende konkurransesesong har mottatt søknader og gjort tildelinger for flere konkurranser. Vi har noen ledige konkurranser for 2025, fortsatt, som oversikten under viser. For konkurransesesongen 2026 ønsker vi også i denne runden å åpne for søknader.

I 2026 tar vi sikte på at terminlisten er lik som for førstkommende sesong. NKF har da ingen Nordiske konkurranser. NM- veka kan være et alternativ, hvis plasseringen av arrangementet passer overens med lokalisasjon hvor vi har aktuell arrangørklubb.

Datoene vil være tentative for både 2025 og 2026. IFSC (International federation of sport climbing) har ikke sine terminlister klar pr.dd., og vi vil forsøke å tilpasse de nasjonale konkurransene i forhold til dette.

 

Konkurranser 2025

 • Norgescup buldring           -        ledig konkurranse          -       Uke 5
 • Norgescup buldirng           -        ledig konkurranse          -       Uke 10
 • Junior NM buldring            -       Romsdal Tindegruppe         -       Uke 12/Uke 13
 • Senior NM buldring            -        ledig konkurranse         -       Uke 17/Uke 18
 • NM led/led para (NM veka) -     Bratte Rogalands venner      -       Uke 24       
 • Norgescup led/led para      -       Trondheim Klatreklubb       -       Uke 36
 • Nordisk led/led para          -         Bergen Klatreklubb          -        Uke 38

 

Konkurranser 2026

 • Norgescup buldring           -         ledig konkurranse          -      Uke 5
 • Norgescup buldring           -         ledig konkurranse          -      Uke 10
 • Junior NM buldring            -         ledig konkurranse          -      Uke 12/Uke 13
 • Senior NM buldirng            -         ledig konkurranse          -      Uke 17/Uke 18
 • Norgescup led                    -         ledig konkurranse          -      Uke 24
 • Norgescup led/led para      -         ledig konkurranse          -      Uke 36
 • NM led/led para                  -         ledig konkurranse          -      Uke 38

 

Arrangørs modell

Norges klatreforbund har ansvaret for alle nasjonale og nordiske konkurranser. I samarbeid med en medlemsklubb, som ved tildeling får rollen hovedarrangør, skal det sammen legges til rette for gode konkurranser. NFK står for å veilede klubbene i planlegging og gjennomføring av konkurransen, tilpasset behov og kapasitet.
Arrangørklubben må stille med anlegg som imøtekommer krav til gjennomføring og være trygge på tilgang til nok frivillige mennesker før og under konkurransegjennomføringen. Hovedarrangør skal også være sertifisert rent idrettslag.

Klubber med sterke tradisjoner for konkurranse og god arrangementskompetanse, vil kunne vurderes fremfor andre i en utvelgelse.

For mer informasjon og eventuelle spørsmål, ta kontakt med ansvarlige for nasjonale konkurranser i NKF adm., Jørn A. Øwre Smørbøl tlf.: 45 23 42 88 / mail: jorn@klatring.no 

 

Søknad og søknadsfrister

Søknadsfrist for ledige konkurranser 2025: 01. september 2024
Søknader for 2026 mottas og vil kunne tildeles løpende.  

Søknad leveres HER

NKF vil gjennom søknadsprosessene kontakte klubbene som søker.

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva