Klatring / Nyheter / 2024 / Lansering av nytt metodesett for rutesetting på tau!
Foto: Chad Stokes
Foto: Chad Stokes

Lansering av nytt metodesett for rutesetting på tau!

Viktig informasjon til alle som har ansvar for og/eller driver med rutesetting!

Rutesetting fra tau har vært vanlig praksis for rutesetting til tauklatring gjennom hele inneklatringens historie. Det har blitt utdannet og satt ruter under ansvar av NKF etter disse metodene. Som et resultat av at rutesetting har blitt et mer profesjonalisert virke. Har utviklingen av metoden for dette arbeidet har endret seg, også utenfor Norges landegrenser, gjennom de siste årene.

Tidligere informasjon: NKF har gått gjennom egen metode, og funnet behov for å endre vår tilnærming for rutesetting i tau. 

Ny informasjon:

NKF informerer nå om at det er kommet et nytt metodesett for rutesetting på tau, som vi mener møter kravene til sikkerhet ved arbeid i tau. Alle som driver med rutesetting og kurs i rutesetting i Norge anbefales å sette seg inn i det nye metodesettet og ta dette i bruk.

Metoden vil presenteres i film-format så fort som mulig.

Metoden finner du her:

https://klatring.no/siteassets/dokumenter/for-deg/rutesetter/r1/metode-og-fremgangsmate-for-rutesetting-pa-tau.pdf)

Mer informasjon om rutesetterutdanningen finner du her:

https://klatring.no/for-klatreren-aktivitet/rutesetter/ 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva