Klatring / Nyheter / 2024 / Innkalling til klatretinget 2024
Klatretinget2022586.jpg

Innkalling til klatretinget 2024

Vi innkaller herved til Norges klatreforbunds ordinære ting 26.- 28. april 2024. Tinget settes lørdag 27. april kl. 09:30 og avsluttes samme dag kl. 18.30. Søndag 28. april inviterer vi til klubbledersamling fra kl. 09.00 – 14.00.

I følge NKFs lov § 14, skal tinget innkalles med to (2) måneders varsel og sendes alle NKFs medlemsklubber. Innkalling til klatretinget sendes på e-post til alle klubbene, samt publiseres på http://www.klatring.no

Vi innkaller herved til Norges klatreforbunds ordinære ting 26.- 28. april 2024.Tinget settes lørdag 27. april kl. 09:30 og avsluttes samme dag kl. 18.30.  Søndag 27. april inviterer vi til klubbledersamling fra kl. 09.00 – 14.00.

Tinget avholdes på Quality Airport Hotel Værnes Hotell Værnes | Quality Airport Hotel Værnes | Strawberry

Program og påmeldingsskjema finner dere her: https://klatring.no/-nkf/klatreting/

Påmeldingsfrist til tinget er 22.mars.

 Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund på e-post: klatring@klatring.no ikke senere enn 29. mars. Merk forslaget «Klatretinget 2024».

På klatretinget møter med stemmerett Klatreforbundets styre samt representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall:
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret. Merk at begge kjønn må være representert ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Det betyr at hvis klubben sender to representanter eller flere til tinget så må begge kjønn være representert.

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir sendt ut til klubbene senest to (2) uker før tinget, ifølge NKFs lover § 14.

Vel møtt til klatreting!

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva