NKF i gang med likestillingsprosjekt

09. Nov 2023

Nå er NKF offisielt i gang med “Kvinneløftet” - et prosjekt for å få flere kvinner som ledere, trenere og instruktører i klatreklubbene.

1. november begynte Elin Krogsund Hansen i jobben som prosjektleder for Kvinneløftet. Hun skal jobbe med dette over de neste ti månedene i en 40% stilling. 

Bakgrunnen er at NKF i strategiplanen 2022 – 2024 har satt som mål å styrke inkluderingen i klatring gjennom å bedre kjønnsbalansen blant trenere, instruktører, rutesettere og ledere.  

I fjor presenterte regjeringen idrettstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerka tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten. Gjennom dette har NKF blitt tildelt midler til prosjektet “Kvinneløftet.”

Målet er å utvikle en arbeidsmodell for hvordan vi systematisk kan arbeide med å rekruttere og beholde kvinnelige trenere, ledere og rutesettere i klatreklubbene.  

Per i dag er vi ikke likestilt på noen av disse områdene.  

I startfasen vil Elin jobbe med å kartlegge hva ståa er i dag, for å få fakta på bordet. 

– Så blir det viktig å finne ut “hvorfor det er som det er” og det vil jeg blant annet gjøre ved å snakke med folk, gjennom møter og spørreundersøkelser. Til slutt skal vi lage en plan for hvordan problemstillinga kan løses.  

Ønsker du å ta kontakt med oss i forbindelse med “Kvinneløftet”, når du Elin på e-post.  

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge