NKF søker arrangører til nasjonale og nordiske konkurranser i 2024 og 2025

09. Jun 2023

Ønsker din klubb å ta del som arrangør av nasjonale eller nordisk konkurranse? Vi søker nå klubber som ønsker å bidra til dette i kommende og neste konkurransesesong. Vi garanterer en stor mulighet for kompetanseutvikling i din klubb, samtidig som dere vil gjennomfører et viktig bidrag for klatresportens utvikling i Norge.

I 2024 vil det arrangeres totalt seks konkurranser. NM i buldring vil bli arrangert i forbindelse med NM- veka i Lillehammer. Utover dette er det to norgescuper i buldring, ett NM i led og led para, en norgescup i led og led para og en norgescup i led. Nytt for kommende sesong er at vi ønsker å gjennomføre én norgescupen i led og led para, på våren. Dette fordi vi i større grad ønsker å følge den internasjonale konkurranse- sesongen, og for å ha bedre grunnlag for uttak til representasjon utenlands før ledsessongen setter i gang.

I 2025 vil de nasjonale konkurransene arrangeres på samme vis som for 2024 sesongen. I tillegg har NKF ansvaret for å arrangere Nordisk i led dette året. Vi ønsker at det allerede nå kan åpnes for søknader til disse konkurransene.

Datoene vil være tentative for både 2024 og 2025. IFSC (International federation of sport climbing) har ikke sin terminliste klar pr.dd., og vi vil forsøke å tilpasse de nasjonale konkurransene i forhold til dette. Datoene for NM i buldring og NM i led og led para i 2025 vil også være usikre, da vi pr.dd. ikke vet hvor NM-veka i 2025 vil bli arrangert. Dette kan påvirke tid, sted og vurdert deltakelse i NM-veka.

 

Konkurranser 2024

Norgescup buldring 27.-28.jan / 03.-04.feb.
Norgescup buldring 06.-07.april / 13.-14.april
Norgescup led og led para 08.-09.juni / 15.-16.juni
Norgscup led 28.-29.sept. / 05.-06.okt.
Norgesmesterskap led og led para  12.-13.okt. / 19.-20.okt.

 

Konkurranser 2025

Norgescup buldring 25.-26.jan. / 01.-02.feb.
Norgescup buldring 08.-09.mars / 15.-16.mars
Norgesmesterskap buldring* 05.-06.april / 13.-14.april
Norgescup led og led para  07.-08.juni / 14.-15.juni
Norgescup led 27.-28.sept. / 04.-05.okt.
Norgesmesterskap led og led para* 18.-19.okt. / 25.-26.okt.
Nordisk mesterskap led og led para** 08.-09.nov. / 15.-16.nov.

*Vurderes ut fra NM-veka’s termin og beliggenhet.
**Krever god beliggenhet mtp. tilreisende fra nordiske land.

 

Arrangørs modell

Norges klatreforbund arrangerer alle nasjonale og nordiske konkurranser i samarbeid med en arrangørklubb. NFK stiller med hoveddommer, rutesetter og resultatservice, og vi veileder klubben i planlegging og gjennomføring av konkurransen. På Norgesmesterskap og Nordiske mesterskap ordner også forbundet med strømming av konkurransen. Arrangørklubben må stille med anlegg og frivillige før og under konkurransen. Klubben beholder inntektene fra påmeldingsavgift og evt. inntekter fra kiosksalg, billettsalg, lokale sponsormidler og andre midler slik som støtte fra kommune/fylkeskommune. Klubben skal også være sertifisert rent idrettslag.

For mer informasjon og eventuelle spørsmål, ta kontakt med ansvarlige for nasjonale konkurranser i NKF, Jørn A. Øwre Smørbøl tlf.: 45 23 42 88 / mail: jorn@klatring.no 

 

Søknad og søknadsfrister

Søknadsfrist for konkurranser 2024: 01. september 2023
Søknadsfrist for konkurranser 2025: 01. november 2023


Søknad leveres HER


NKF vil etter at søknadsfristen har gått ut kontakte alle klubber og ved behov innhente flere opplysninger.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge