Nasjonalt anlegg for klatring - to be or no to be?

17. Feb 2023

Om en drøy måned, den 21. mars, samles våre klubber til noe så sjeldent som et ekstraordinært klatreting for å avgjøre om vi går for historiens første nasjonale klatreanlegg.

Tingets bestilling
Bakgrunnen for det ekstraordinære tinger er at NKF har ferdigstilt en forstudie, med tilhørende rapport. Forstudien er en bestilling fra de siste to ordinære klatreting, og er forankret i forbundets strategi. 

Et arbeid med stort spenn
Det var i 2020 at klatretinget besluttet at forstudien skulle gjøres, men arbeidet startet først opp i 2022 da en nyansatt anleggsansvarlig i administrasjonen var på plass. Fra det tidspunktet fikk arbeidet fart, og på sensommeren ble det etablert en arbeidsgruppe som har jobbet intenst frem til årsskiftet. Gruppen har hatt kjerne i NKFs administrasjon og styre, men har også benyttet seg av referansegrupper på et titalls personer fra klubber rundt om i landet.

Arbeidet med studien har vært veldig kompleks, da det er utrolig mange faktorer som må kartlegges, vurderes og utredes - det er utrolig mange hensyn som må tas. Videre har det vært viktig å skape et så solid grunnlag som mulig for synliggjøring og reduksjon av risikoer. Forstudien med rapport slik den foreligger i dag har omfavnet alle disse faktorer. 


Mari Nord Myklebust, prosjektleder og anleggsansvarlig i NKF, uttaler:

- Det er veldig kult å få tillit til å satse på noe stort for klatresporten og jeg er sikker på at hele klatre-Norge vil få mye godt igjen dersom dette prosjektet blir realisert! Jeg håper klubbene setter seg godt inn i forstudien, slik at vi får en velfundamentert og demokratisk avgjørelse fra hele landet."


President Stein Tronstad har også en klar betraktning av behovet: 

- Vi har fått opp et godt konkurransemiljø blant klatrerne i Norge, og vi er også i ferd med å få mange moderne klatreanlegg over hele landet. Det vi ennå mangler, det felles anlegget vi trenger for å skape et godt utviklingsmiljø for toppklatrerne våre, og vi mangler det økonomiske fundamentet for en solid landslagssatsing. Jeg er overbevist om at nasjonalanlegget kan gi oss et stort løft på begge hold.

 

Forstudien er lagt ut i forbindelse med info om ekstraordinært ting 21. mars

(hovedbildet er en konseptskisse– ikke en endelig løsning)

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

19. Jan 2018

Klatretinget 2018

I år er det klatreting! Helgen den 14-15. april samles norges klatreklubber for å enes om fremdriften de kommende to år.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge