Nå anbefaler NKF bruk av assisterende taubrems

01. Mar 2022

NKF har nedfelt en visjon om at det ved utgangen av 2025 ikke skal forekomme alvorlige ulykker på bakgrunn av feil bruk av taubrems. For å oppnå dette kommer vi nå med en anbefaling om at assisterende taubrems blir standard.

At NKF nå kommer med en så sterk anbefaling om bruk av taubrems er litt uvanlig. Vi tok en prat med leder i NKF sikkerhetskomite, Odd Magne Øgreid, om valget.

Odd Magne Øgreid er styremedlem i NKF og leder av forbundets sikkerhetskomité. Han har tidligere vært styreleder i Norsk Fjellsportforum, er utdannet Fjellkursleder og har vært aktiv instruktør ute og inne i mange år. 

"Tiden er absolutt inne for et aldri så lite paradigmeskifte, og vi i forbundet er sikre på at færre personer vil gå i bakken med varige mén med denne overgangen. Det er i hovedsak to grunner til at vi nå formaliserer denne anbefalingen. For det første ser vi at opplæring og Brattkort ikke er nok for å unngå at alvorlige bakkefallulykker fremdeles skjer. Videre har mange klatresentere allerede gjennomført dette skiftet, og har høstet gode erfaringer med det. De, og flere klubber, har savnet en klar anbefaling fra NKF – og nå er denne på plass. Vi er sikre på at dette vil øke sikkerheten ytterligere.

ulykkesdatabasen.no kan man finne rapporter som viser ulykker hvor bruk av assisterende taubrems uten tvil har hindret bakkefall. Dette er også bekreftet av erfaringer gjort utover Norge, hvor flere land har hatt en slik anbefaling lenge.

De største eventuelle innvendinger mot bruk av assisterende taubrems har tradisjonelt vært rettet mot GriGri, og feil bruk av denne. Med de "nye" geometriske bremsene er feilfaktorene nesten fraværende, da montering og bruk er så å si identisk med tradisjonelle bremser".

Øgreid er heller ikke ny til en slik overgang:

"Jeg har selv brukt GriGri i mange år, og min samboer har forsøkt flere geometrisk assisterende bremser. Hun har valgt Black Diamond Pilot, til forskjell fra meg. Grunnen til at jeg velger GriGri er at det passer min bruk, med mye prosjektering.

Visjonen om at det innen 2025 ikke skal forekomme ulykker på bakgrunn av feil bruk av taubrems her i landet er hårete, men vi håper at klatre-Norge bidrar til å oppnå dette ved å følge den nye anbefalingen!"

Les anbefalingen som helhet her: https://klatring.no/taubrems 

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge