Utlysning av klatretårn

10. Feb 2022

NKF eier i dag 6 klatretårn som står fordelt utover i Norge. Vi vil med denne utlysning avvikle dagens klatretårn ordning og gi alle klatreklubber i Norge mulighet til å søke om å overta eierskap til klatretårnene.

Søker forplikter seg til å betale en symbolsk sum på 1000 NOK til NKF dersom de får tildelt klatretårnet. Vurdering av søknadene vil basere seg på kriterier beskrevet under. Det er også ønskelig å bevare den geografiske spredningen av klatretårnene slik de er lokalisert i dag (tabell under).

Lokasjon (Landsdel) Antall Høyde (m)
SØR 2 6 og 6
ØST 2 6 og 7
NORD 1 6
MIDT 1 6

Søknad må inneholde beskrivelse av:

-          Klubbens tilgang til lagringsplass innomhus

-          Klubbens kompetanse til transport (e-lappen)

-          Klubbens instruktørkompetanse for klatreteknisk drift

-          Komplett HMS system for klatretårnet

-          Klubbens erfaring med drift av klatretårn.


I tillegg er det gitt følgende forventninger til klubbene som overtar klatretårnene:

-          At klubben vedlikeholder og bruker klatretårnene

-          At klubben etablerer en utleieordning som også er til fordel for andre klatreklubber i regionen


Ved overtakelse har ny eier ansvar for:

-          Vognkort på henger omregistreres

-          Det tegnes forsikring på klatretårnet


Søknad sendes til anleggsansvarlig i NKF, Mari Nord Myklebust, med «Klatretårn Klubbnavn» i emnebeskrivelsen
Søknadsfrist: 15.mars
Til e-post: mari@klatring.no

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge