Ønsker du utvikle morgendagens klatreinstruktører?

22. Feb 2022

Norges klatreforbund søker instruktørutviklere til å utvikle morgendagens instruktører for barn og ungdom! Som instruktørutviklere vil du holde NKF sine grunnkurs ute, NF-kurs på nivå 1 og organisere regional utendørs samling for ungdom

Norges klatreforbund søker instruktørutviklere til å utvikle morgendagens instruktører for barn og ungdom! Som instruktørutviklere vil du holde NKF sine grunnkurs ute, NF-kurs på nivå 1 og organisere regional utendørs samling for ungdom.  

Det siste fem årene har antall medlemmer i klatreklubber vokst med over 37%, og klatring er en av de mest voksende idrettene i Norge. NKF ser et behov for å utdanne flere instruktører i klubb for å kunne holde organisert aktivitet for barn og ungdom utendørs, da vi ønsker at alle barn og ungdom tilknyttet klubb skal få prøve ulike former for klatring.  

I 2022 og fremover har NKF startet en satsning for å få opp aktivitet utendørs i klatring. Et viktig ledd i dette er å styrke klubbenes kompetanse til å drive aktivitet utendørs, og utvikling av instruktører vil være sentralt for å få til dette. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre regionale instruktørkurs og grunnkurs ute. 
 • Følge opp deltakere i forkant og etterkant av kurs. 
 • Ha kjennskap til klubber i din region og planlegge instruktørkurs og grunnkurs i samarbeid med disse og etter behov i regionen. 
 • Legge til rette for regionale samarbeidsnettverk for instruktører i din region. 
 • Organisere regionale utendørssamlinger for ungdom  

Kvalifikasjon: 

 • Har minimum sertifisering som instruktør nivå 2 i klatring. Har du kompetanse på nivå 1 i NF-stigen, men godt på vei til å få nivå 2 kan vi vurdere din søknad, legg med en kort beskrivelse av hva du mangler for å få opprykk til nivå 2 i klatring.  
 • Erfaring fra å holde klatrekurs utendørs. 
 • Ha erfaring med å jobbe med ungdom, helst i forhold til utendørs klatreaktivitet.
 • Tilknyttning til egen klubb og kjennskap til klubbene i sin region.   

Personlige egenskaper: 

 • Er positiv og løsningsorientert. 
 • Har god evne til å samarbeide og engasjere andre. 
 • Har gode kommunikasjonsevner. 
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert. 
 • Har en sterk interesse for å utvikle klatreinstruktører. 
 • Er interessert i å utvikle egen kompetanse som instruktør og instruktørutvikler. 

Vi tilbyr: 

 • Fleksibelt arbeid. 
 • Honorar etter avtale. Reise, kost og losji dekkes etter NKF sitt reiseregulativ. 
 • Kompetanseutvikling. 
 • Mulighet til å forme klatreinstruktører for fremtiden. 
 • Et hyggelig og stimulerende nettverk av engasjerte instruktører og kompetansepersoner. 
 • Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver. 

 

Jobben medfører reising og helgearbeid. Vi søker folk fra Østlandet, Sørlandet, Midt- Norge og Nord- Norge!

Vi oppfordrer spesielt unge som ønsker å satse på en instruktørkarriere til å søke.  

NKF har et tydelig mål om bedre kjønnsbalanse innenfor våre ressurspersoner, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.  

Søknadsbrev med CV og referanser sendes til kjersti@klatring.no omgående 

 

Foto: Trond Kristian Kalstø

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge