Innkalling til klatretinget 2022 i Tromsø

18. Feb 2022

Velkommen til klatretinget 2022! Vi legger opp til et helg med både aktivitet og tingforhandlinger i vakre Tromsø. Vi gleder oss til å møte alle klubbene, og til å forme klatresportens fremtid sammen.

I følge NKFs lov § 14, skal tinget innkalles med to (2) måneders varsel og sendes alle NKFs medlemsklubber. Innkalling til klatretinget sendes på e-post til alle klubbene, samt publiseres på http://www.klatring.no

Det innkalles herved til Norges klatreforbunds ordinære ting 22.- 24. april 2022.

Tinget settes lørdag 23. april kl. 09.30 og avsluttes søndag 24. april. ca. kl. 12.30.

Tinget avholdes på Radisson Blu Hotel i Tromsø, https://www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-tromso

Program og påmeldingsskjema finner dere på: https://klatring.no/klatretinget-2022

Påmeldingsfrist til tinget er fredag 18. mars kl. 12.00.

Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund på e-post: klatring@klatring.no ikke senere enn 25. mars. Merk forslaget «Klatretinget 2022».

Når det gjelder hvem som har forslagsrett, vises det til NKFs lov § 14. Link til NKF lovverk finner dere her.

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir sendt ut til klubbene senest to (2) uker før tinget, ifølge NKFs lover § 14.

Vel møtt!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge