Klubbhøring - Strategiplan 2022-2024

31. Jan 2022

I dag ble utkast til ny strategiplan for tingperioden 2022-2024 sendt ut per e-post til alle medlemsklubber i Norges klatreforbund. Har klubben din ikke mottatt høringsutkastet? Send e-post til klatring@klatring.no så sørger vi for at klubben får tilsendt høringen.

Til: medlemsklubbene i Norges klatreforbund                       

Høringsbrev

Her følger styrets første utkast til ny strategi og overordnet plan for Norges klatreforbund for neste tingperiode. Før «strategiplanen» legges fram for klatretinget 2022, inviterer vi alle klatreklubber til å komme med kommentarer, forslag og innspill til utkastet innen 1. mars 2022. Innspill sendes til johanna.solberg@klatring.no. Merk e-posten med «Høringsinnspill».

Alle innkomne innspill vil bli behandlet av styret som grunnlag for et endelig forslag til klatretinget, som vi planlegger å avholde i Tromsø 23.-24. april 2022.

For ordens skyld minner vi om at klubbene også har rett til å sende inn egne forslag til tinget uavhengig av strategien. Slike forslag må etter NKFs lov være innsendt seinest 4 uker før tinget, altså innen 25. mars.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Norges klatreforbund

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge