Klatreleder inne finnes ikke mer...eller?

12. Jan 2022

En lenge etterlengtet revisjon av instruktørutdanning innendørs er endelig ferdig.

Det er ikke så ille som overskriften sier, men det er på en måte også sant. Blant flere markante endringer i kursmalen er også sertifiseringens navn endret – den vil nå hete "Klatreinstruktør inne".

Det er fagkonsulent Nina Skaugvoll som har hatt ansvar for revisjonen, og hun gleder seg til den nye malen kommer i bruk.

"Det er gjort flere endringer som styrker denne utdanningen. Først og fremst er tidsrammen forlenget. Fra 12 timer er nå malen 16 timer, som gjør at vi får rom for flere læringsemner og mer tid til praksis. Selv om antallet timer er økt, ønsker vi at rammen for kurset er én helg. Videre er fagmodulene justert slik at de imøtekommer nåtidens kunnskap og utfordringer. Som eksempel er kjennskap til autobelay tatt inn som læringsmål. Det er også innført krav til praksis etter gjennomført kurs, på lik linje med trenerutdanningen vår." forteller Nina.

"Navnet er endret fordi utdanningen faktisk er myntet på funksjonen som instruktør. Nå samstemmer ordlyden også med andre instruktørutdanninger i klatring"

For å utdanne klatreinstruktør inne må kursholder nå ha sertifiseringen "kurslærer klatreinstruktør inne. Merk at sertifiseringer som tidligere kunne utdanne klatreleder inne, ikke automatisk kan gjøre dette nå. Les mer om godkjenning som kurslærer klatreinstruktør inne her.

Den nye kursmalen skal følges fra 1. februar 2022, men er allerede lagt ut på klatring.no.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge