Nye korona-tiltak fra i morgen 9. desember

08. Des 2021

Regjeringen la i går kveld frem nye nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse smitteutviklingen i det norske samfunnet. De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for utøvelse av idrettsaktivitet for voksne.

Her finner du en oversikt over de tiltakene som har mest betydning for oss i idretten.

(Det som står i kursiv er informasjon og kommentarer fra Norges klatreforbund).

Saken oppdateres fortløpende så snart vi får mer informasjon fra Norges idrettsforbund og myndigheterne. 

Sist oppdatert: onsdag 9. desmeber.

ANBEFALINGER om tiltak med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer.

Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Anbefalingen om avstand gjelder kun så fremt det er mulig å utøve aktiviteten også med avstand. Dersom det ikke er mulig å holde avstand for å utøve aktiviteten, noe som er tilfelle i kontaktidretter, gjelder ikke anbefalingen om avstand.

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 

Toppidrett kan gjennomføres som normalt. (Forbundets definosjon av toppidrettsutøvere er alle utøvere som er tatt ut på NKF landslag og utviklingslag)

FORSKRIFTSFESTEDE tiltak med betydning for idrettsarrangementer:

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer innedørs med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser. 

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
e. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Antallsberegning på arrangement

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
d. støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

For mer informasjon om gjennomføring av arrangementer se: Forskrift om smittevern. pragraf 13

Andre forskiftsmessige tiltak:

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for treningssentre og svømmehaller.
Treningssentre og svømmehaller skal drives smittevernsmessig forsvarlig for å kunne holdes åpent.
Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

Spørsmål og svar

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere, les mer her: 

Slik situasjonen ser ut nå er det ikke behov for å innføre noen klatrespesefike anbefalinger. Hvis du har spørsmål om korona-tiltakene som berører klatreaktivitet, ta kontakt med: johanna.solberg@klatring.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge