Norges klatreforbund søker arrangørklubber til nasjonale konkurranser i 2022

25. Nov 2021

Norges klatreforbund søker arrangører til nasjonale konkurranser i 2022.

Ønsker din klubb å arrangere norgescup konkurranser eller NM i led og para i 2022? NKF inviterer klatreklubber fra hele Norge til oppgaven som arrangørklubb. Søknadsberettigede er klatreklubber tilknyttet Norges klatreforbund.

Følgende konkurranser skal arrangeres. Se terminliste

Arrangørklubbens hovedoppgaver er:
- klargjøre konkurransearenaen for rutesetting
- dommere, sikrere og frivillige til konkurransen
- personer og utstyr til sekretariatet 
- praktisk gjennomføring av konkurransen
- markedsføre konkurransen lokalt

Arrangørklubb beholder alle inntekter fra startkontingenter, inngangsbilletter, cafésalg og lokale sponsormidler. For mer informasjon.

NKF sine hovedoppgaver er:
- tilrettelegge og bidrar før, under og etter konkurransen
- maler til resultatservice, sekretariat, dommere og arena 
- premier og medaljer
- organisere og dekke utgifter til hoveddommer
- organisere og dekke utgifter til rutesettere
- organisere og dekke utgifter til streaming av utvalgte konkurranser
- markedsføre konkurransen nasjonalt

Søknaden må inneholde:
• navn på klatreklubb
• navn på arrangementsansvarlig
• navn på arena
• økonomisk plan
• samarbeidspartnere
• Arrangement klubben ønsker å arrangere

Alle norgesmesterskap og norgescup-konkurranser skal organiseres etter gjeldene regler bestemt av NKF.

Søknadsfrist: 23. desember 2021
Søknad sendes til siss.klev@klatring.no 
Har du spørsmål kan du ringe 90 65 91 39.

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge