Brenner du for utvikling av klatresporten?

01. Nov 2021

Valgkomitéen er nå i gang med å sette sammen et nytt styre for Norges klatreforbund. Det nye styret skal sitte i perioden 2022-2024. Forslag til nytt styre skal legges frem på Klatretinget våren 2022.

Klatring er en av de raskest voksende idrettene i Norge, det gir forbundet både muligheter og utfordringer. Valgkomitéen ønsker å få inn forslag på personer som kan være med på den spennende jobben forbundet skal gjøre - og de viktige diskusjonene forbundet skal ha - i den nye tingperioden. 

Klatreforbundet ønsker et engasjert styre som også er aktivt utenfor styremøtene. Valgkomitéen søker derfor kandidater som er motiverte til å bruke tid og energi på videreutviklingen av klatresporten i Norge. 

Forbundet har seks til ti styremøter i året. De blir som hovedregel avholdt i Oslo, Ullevål, og halvparten forventes å foregå digitalt. Som styremedlem vil også ulike representasjonsoppgaver i forbindelse med forbundets arrangementer rundt omkring i landet forventes.

Alle nye styremedlemmer vil få opplæring i styrearbeid og organiseringen av NKF.

Forslag på kandidater kan sendes til medlem av valgkomitéen, Marit Buer per e-post: marit@osloklatreklubb.no  innen søndag 28.november 2021.

I forslaget ber vi dere om å redegjøre for kandidatens navn, alder, klubbtilhørighet, eventuelt rolle i klubben, telefonnummer og e-postadresse.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge