Innspill retningslinjer for bolting: vi vil høre fra dere!

20. Sep 2021

I forbindelse med revisjon av NKFs "Retningslinjer for borebolter og faste forankringer" ønsker vi deres innspill.

Bakgrunn
Borebolter har åpnet et utall nye klatrefelt for klatreglede, lek og prestasjoner. De er også en kilde til hete diskusjoner og en del irritasjon, i spennet mellom ubekymret bevegelsesglede og eventyret ved å klatre på naturlige sikringer. For å skape grunnlag for gode kompromisser og sikre rom for begge klatreformene, vedtok klatretinget i 2012 et sett av retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer.

Retningslinjene er bindende for all bolting som gjennomføres eller støttes av NKF. For medlemsklubber og alle andre står de som en anbefaling og vegledning til videre diskusjon, ikke som noe pålegg.

Retningslinjene har fungert etter hensikten, men etter 10 år er tiden moden for å vurdere dem på nytt. Klatretinget i 2020 vedtok følgende:

NKF skal starte en bred og inkluderende prosess for å revidere sine 8 år gamle «retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer», slik at en ny versjon kan legges fram som et forslag til neste klatreting.

Som ledd i denne prosessen inviterer vi nå alle klatreklubber og andre interesserte til å gi sine innspill til revisjon. På grunnlag av innspillene vil styret i NKF legge fram et forslag til nye retningslinjer for klatretinget i 2022.

Innspill
Norges klatreforbunds tingvedtatte retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer ligger på https://klatring.no/boltepolitikk. Dokumentet består av tre deler:

 • Introduksjon skrevet til klatretinget i 2012
 • Selve retningslinjene, i 9 punkter
 • Bakgrunn og utdypende kommentarer som gir en veiledning om forhold som bør drøftes ved utforming av lokale retningslinjer for bolting
   
  Retningslinjene berører blant annet sikkerhet, vedlikehold, forhold på klatreklippen, hensyn til grunneiere, naboer og natur, estetikk og nasjonale så vel som lokale tradisjoner. Punkt 3 gir også en kort oppsummering av viktige, juridiske forhold.

Vi ber nå om innspill både til selve retningslinjene (del 2) og veiledningen (del 3):

 • Fungerer selve retningslinjene etter hensikten, eller bør de endres på noen punkter?
 • Er veiledningen nyttig i praktisk bruk? Er det noen punkter som bør utdypes eller endres? Er det punkter som mangler? Er det noe som bør strykes?


Vi ønsker alle innspill velkomne, seinest 15. november. Sendes per e-post til klatring@klatring.no – merkes med "Innspill til retningslinjer"

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge