Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

08. Jun 2021

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

Anleggspolitikken er utviklet i en prosess hvor særforbund og idrettskretser er involvert gjennom møter, workshop og høring. Idrettsstyret skal behandle og vedta den endelige nasjonale anleggsplanen innen utgangen av 2021.

August 2020 ga NKF sitt innspill til «Mesterskapsanlegg» for alle regioner/landsdeler. For å konkretisere og sikre Klatre-Norge sine behov, inviterer NKF sine klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

Prosjekter/kandidater vurderes og prioriteres i henhold til kriterier fra NKF sitt innspill til Nasjonal Anleggsplan, samt detaljering av disse kriteriene. Vurderingskriterier vil innebefatte følgende:

 • Konkurranseanlegg for mesterskap i både tauklatring, buldring og hurtighet. Anlegget skal kunne avholde kvalifisering og finaler, samt ha oppvarmingsfasiliteter for alle disipliner med inntil 200 deltakere per disiplin (100 i hurtighet). Krav til klatreflater vil være tilsvarende IFSC krav.
 • Tilstrekkelig publikumskapasitet (300 – 500 per disiplin).
 • Tilrettelagt infrastruktur for media.
 • Nødvendige fasiliteter for arrangering av store konkurranser: garderober, oppholdsområder, møterom, sekretariat etc. Kombinerte løsninger med tilliggende idrettsanlegg kan være gode løsninger.
 • Treningsanlegg/treningsflater som kompletterer «Mesterskapsanlegget», slik at det vil fungere som daglig klubb, trenings og rekrutteringsanlegg.
 • Anlegget skal eies og drives av lokal klatreklubb med kompetanse og evne til å arrangere nasjonale konkurranser, samt kunne drive sportslig utvikling i mesterskapsanlegget til daglig. Herunder skal det være tilgrensende befolkningsgrunnlag til at mesterskapsanlegget kan være i daglig drift som trenings- og rekrutteringsanlegg.
 • Prosjekter vurderes også i forhold til realistisk realisering: prosjekteringsstatus, budsjett, avklaringer med kommune, finansieringsmodell, driftsmodell etc.

Endelige krav til mesterskapsanlegg er under utarbeidelse i NKF og endringer/korrigeringer etc vil kunne forekomme. NKF oppdaterer og kommuniserer med søker/klubber fortløpende.

Utlysningen er betinget i forhold til videre saksgang for Nasjonal Anleggsplan i NIF og eventuell støtte er avhengig av videre saksgang og vedtak for Nasjonal Anleggsplan i NIF. 

Søkere må være klubb som er medlem i NKF
Anlegget bør eies og driftes av klubb eller i samarbeid med offentlig/kommunen
Det kan søkes om nye anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg, slik at de tilfredsstiller krav til Mesterskapsanlegg.

For videre detalj og for spørsmål kontakt med Siss Klev siss.klev@klatring.no/90 65 91 39.

Søknadsfrist 1. august 2021

Foto: Bjørn Johannessen

Relaterte artikler

09. Okt 2023

Terminlisten for 2024 er klar

Nå er det mulig å planlegge konkurranseåret 2024, for terminlisten er klar med både datoer og arrangører.

27. Mar 2023

Nordisk meisterskap og Noregscup i buldring – den største nokon gong!

I helga var Nordisk og Norgescup i buldring i Oslo. Med 352 påmeldte gira ungdommar og vaksne var konkurranse så stor at fleire klatresenter i Oslo var forvandla til konkurransearena. Noreg stilte sterkt med 211 norske, mens resten av Norden stilte med om lag 150 deltakarar.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge