Nye kursmaler for trenerkurs, ny modell for kursholdere

27. Apr 2021

Prosjektet Kompetanseløftet nærmer seg slutten, og vi har allerede kommet i mål med de fleste delmålene av prosjektet.

Hovedmålet til prosjektet var å heve kvaliteten på utdanningstilbudet til klatretrenere. Prosjektet har fire hoveddeler for å nå dette målet; få klatring inn på skadefri.no, lage en øvelsesdatabase for klatretrenere, lage en utviklingstrapp for utøvere, og revidere trener 1 og trener 2.

Som mange sikkert har fått med seg har klatring både kommet på skadefri.no og vi skal lansere klatreøkta.no snart, en øvelsesdatabase i klatring. Utviklingstrappen nærmer seg også slutten. De første trinnene er ferdigstilt og har fått veldig god respons fra Olympiatoppen, og vi er snart ferdig med de siste to trinnene.

Siden starten har vi også jobbet med revisjon av trener 1 og trener 2. Dette har vært en stor oppgave, da vi ikke bare skal revidere kursmalene, men også oppdatere pensum og gjøre endringer i utdanningsløpet for trenerløypa. Nå nærmer det seg slutten, og vi har akkurat fått godkjent vår nye, reviderte kursmal for trener 1 av NIF, og fikk svært gode tilbakemeldinger på den.

Revisjon av trener 2 nærmer seg også slutten, og vi forventer å være klar til å publisere ny kursmal innen september 2021.

Videre skal vi presentere endringene som vil finne sted. I slutten av artikkelen kan dere også se noen flytskjema som kan illustrere utdanningsstigene tydeligere.

Ny kursmal for Trener 1

Her finner du ny kursmal for Trener 1 - pensum blir lagt ut fortløpende!

Det første man kanskje legger merke til med ny kursmal for Trener 1 er at kurset er blitt en del lengre. Tidligere var Trener 1-kurset på 22 timer selvstudium og 23 timer undervisning, så 45 timer praksis i etterkant. Fra nå vil Trener 1-kurset være på 45 timer undervisning, hvorav 8 av disse er e-læringskurs man tar på egen hånd. Da vil man ha 37 timer undervisning med kurslærer. Deler av kurset kan gjennomføres digitalt med kurslærer (se kursmal).

Trener 1 vil fra nå av ikke gi kompetanse til å holde Klatreleder inne-kurs (se mer informasjon om dette under), alt som har med sikkerhetsopplæring er dermed tatt ut av kursmalen. Det vil enda være gjennomgang av HMS, men mer spesifikt rettet mot det man må forholde seg til som trener.

Det er også lagt mer fokus på trenerrollen og verdiarbeid i klatring. Praktisk økt er også satt som en egen modul, der vil mange av læringsemnene over bli tatt inn i praksis.

I kurset vil man også få innføring i hvordan man kan bruke verktøyene skadefri.no og klatreøkta.no når man planlegger trening.

Trenerutviklere og kursholdere

Slik som utdanningsløpet vårt innendørs har vært til nå er at utdanningsnivået over utdanner nivået under. Trener 1 holder altså Klatreleder inne-kurs, Trener 2 holder Trener 1-kurs, og så videre. Dette har satt en del begrensninger for hvor mange som var sertifisert til å holde kurs, og vi ser også at det er ikke nødvendigvis er det samme at man ønsker å utdanne trenere og det at man vil utvikle seg som trener selv.

NIF har funnet en løsning på dette, som er blitt standard for trenerutvikling i de fleste idretter nå, og det er å utdanne trenerutviklere. En trenerutvikler er en erfaren trener som har fått opplæring i det å utvikle andre trenere. Hvis man er interessert i å bli trenerutvikler går man et grunnkurs i trenerutvikling, og kan da søke sertifisering som trenerutvikler 1, 2 eller 3, avhengig av hvilket sertifiseringsnivå man har, og antall år erfaring på det nivået. Er man Trener 1 og har minimum tre års erfaring som trener 1 kan man gå kurset og bli sertifisert som Trenerutvikler 1. Tilsvarende for Trener 2.

Vi jobber også med et tilsvarende utdanningsnivå for Klatreleder inne (KLI), som vil være et kurs for å bli Kursholder KLI. Dette forventer vi å ha klart innen sommeren 2021.

Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell og høyere kan enda holde KLI-kurs.

Gyldighetsperiode for sertifiseringer

Tidligere har alle sertifiseringer for instruktører og trenere i NKF hatt fem års gyldighetsperiode, og man må søke re-godkjenning innen denne perioden går ut. Med revisjon av trenerløypa har vi gjort noen endringer på dette.

Trenersertifiseringen vil bli gyldig livet ut, men for å ha ansvar for organisert klatreaktivitet på tau inne må man ha gyldig KLI (eller NF-instruktør)-sertifisering. Å ikke ha gyldighetsperiode for trenerutdanning er i tråd med hvordan andre idretter praktiserer, og vi har valgt å legge inn krav for re-sertifisering bare på det som har med sikkerhet å gjøre.

De fleste som er trenere har ikke resertifisert seg som KLI, men vi vil gjøre en automatisk oppdatering av dette i databasen. Har du f.eks. Trener 2 som går ut 01.01.2023, så vil du fra nå av ha Klatreleder inne som går ut 01.01.2023, og Trener 2 som er gyldig livet ut.

Trenerutviklere og Kursholder KLI må søke re-sertifisering hvert femte år.

Nye videreutdanningskurs for trenere

Samtidig med revisjonen har vi også sett på behovet for kurs som går mer inn på spesifikke kompetanseområder for klatretrenere, som skal gi et bredere utdanningstilbud innenfor nivåene på trenerutdanningen.

Etter man har tatt Trener 1 kan man ta et kompetansekurs i basistrening. Dette er et 16-timerskurs som gir kompetanse til å trene utøvere i basistrening for klatring. Det gir en innføring i øvelser (push-ups, pull-ups, dips, osv.), hvordan man lærer dem bort og veileder utøvere, og hvordan man planlegger dette i treningsplanen til utøverne.

For Trener 1 har vi også laget et kompetansekurs i teknikktrening. Dette er også et 16-timerskurs som gir kompetanse i grunnleggende og viderekommen klatreteknikk og hvordan man lærer dette bort til utøverne.

Vi jobber også med å utvikle et eget 8 timers fingertreningskurs for Trener 2, kurset vil omhandle hvordan man lærer bort og veileder utøvere, og hvordan man planlegger dette i treningsplanen til utøverne, og risikoer rundt fingertrening.

Hva skjer med de som har Trener 1, 2 og 3 etter gammel kursmal og som vil holde kurs?

Man kan enda holde kurs man ble sertifisert til å holde etter gammel kursmal (Trener 1 kan holde KLI, Trener 2 kan holde Trener 1, osv.), men man må søke i brattkompetanse om å bli Kursholder KLI (for de som er Trener 1 etter gammelt system), Trenerutvikler 1 (for de som er Trener 2 etter gammel kursmal) eller Trenerutvikler 2 (for de som er Trener 3 etter gammel kursmal). Grunnen til at man må søke er rent praktisk, man trenger å ha den funksjonen registrert i brattkompetanse for å kunne gi ut sertifiseringer til deltakere man har hatt på kurs. Man må selvfølgelig sette seg inn i ny kursmal og holde kurs med den malen.

Førstegangsregistrering av sertifiseringene er kostnadsfritt.

Finn steg for steg informasjon om hvordan du søker her!

Når går vi over til nye kursmaler og ny modell?

Kursmal Trener 1 ble godkjent av fagavdelingen til NIF 20. april. Fra og med 21. mai må alle Trener 1-kurs holdes etter ny kursmal. Ny kursmal og pensum ligger ute på klatring.no (kompendium «Barn og unge» mangler siste språkvask og grafisk utforming og vil komme i midten av mai. Send epost til NKF om dere trenger en versjon til trenerkurs litt tidligere).

Fra og med 1. juni må du være sertifisert Kurslærer KLI eller Trenerutvikler (1, 2 eller 3) for å utstede sertifiseringer. Har du Trener 1 etter gammel kursmal kan du fra nå av søke om å bli kursholder KLI, har du Trener 2 etter gammel kursmal kan du søke om Trenerutvikler 1, og har du Trener 3 etter gammel kursmal kan du søke om Trenerutvikler 2. Dette kan du søke om helt til utgangen av 2023. Da håper vi at alle kursholdere har fått søkt om overgang til ny sertifisering. Om du ikke ønsker å holde kurs, og bare vil fokusere på å være trener, trenger du ikke søke.

NKF vil komme med egen kurskalender for Trener 1- og Trener 2-kurs over hele landet, og vil forhåpentligvis dekke en del av behovet som er for kursing. Vi håper på å sette opp Grunnkurs trenerutviklere i løpet av det neste året, og samarbeider også med NIF om disse kursene.

Vi vil sette opp kurs for å bli Kursholder KLI til høsten, så frem det lar seg gjennomføre med tanke på korona-restriksjoner.

Kursmal for Trener 2 vil bli ferdigstilt innen september 2021, vi vil komme tilbake med konkret dato for ny kursmal når det nærmer seg.

Har du spørsmål?

For spørsmål om innhold i nye kursmaler og pensum, ta kontakt med Kjersti Gausvik, prosjektleder Kompetanseløftet (kjersti@klatring.no).

Har dere spørsmål om hvordan dette vil fungere i praksis og hva du eventuelt må gjøre i forbindelse med omleggingen, ta kontakt med Nina Skaugvoll, fagkonsulent trenerløypa (nina@klatring.no).

Flyt-diagrammer for illustrasjon av NKF sine utdanningsløp inne

Grunnutdanning – de første stegene

Trenerutdanning – for deg som vil utvikle deg som trener!

Trenerutvikling – for deg som vil utvikle morgendagens klatretrenere!

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge