Brattkompetanse.no oppgraderes!

10. Mar 2021

Brattkompetanse.no kom i 2016 og har vært en hjørnesten i Norges klatreforbunds og Norsk fjellsportforums registrering av kompetanse. Tiden har vært overmoden for en oppgradering - og nå er den her!

Brattkompetanse.no er vel etablert som stedet hvor alle i landet får registrert sine ferdigheter i bratt lende - innendørs som utendørs.  Med oppgraderingen som gjøres i disse dager er det flere sider ved løsningen som får et kraftig løft.

Først og fremst vil det bli mulig å søke om sertifiseringer utendørs direkte i Brattkompetanse.no. Til nå har det kun blitt registrert av administrasjonen i Norsk fjellsportforum. Dette vil gjøre søknadsbehandlingen raskere og dialog med søker mer tilgjengelig og effektiv.

En ny ting er også at Brattkort og Topptaukort endelig blir digitalt! Nå kan du vise frem kortet på telefonen. Det vil i en overgangsfase fremdeles være mulig å bestille fysisk kort i tillegg, men vi håper og tror at de aller fleste vil omfavne det digitale. 

På grunn av kostnadsrammer er det ikke laget en egen app for dette, men brukerne kan enkelt legge et bokmerke på sin telefon. Dette fungerer bra på både iOS og Android. 

For å kvalitetssikre kontoene som overføres fra gammelt system, samt imøtekomme personvernloven (GDPR), vil alle brukere bli bedt om å "aktivere" sin konto ved første gangs pålogging i ny løsning. 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund