Vi trenger trenerutviklere i Midt-Norge!

01. Feb 2021

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom, og vi trenger kandidater fra Midt-Norge – Møre og Romsdal, Trøndelag, og sør i Nordland. Søknadsfrist 10. februar!

Det siste året har antall medlemmer i klatreklubber vokst med over 18 prosent, og klatring er en av de mest voksende idrettene i Norge. Konkurranse- og treningstilbudet har også vokst i takt med antall medlemmer, noe som også øker behovet for trenere i klubb.

Et viktig mål for NKF er å styrke klubbenes kompetanse til å drive aktivitet og trening, hvor utvikling av trenere vil være sentralt. Vi er godt i gang med revidering av trenerløypa, i henhold til Kompetanseløftet, og som trenerutvikler vil du være med på å holde de første trenerkursene etter ny kursmal.

Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Vi søker deg som er interessert i klatring, trening av barn og unge, og som vil utvikle andre til å bli gode trenere.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre regionale trenerkurs.
 • Følge opp deltakere i forkant og etterkant av kurs.
 • Ha kjennskap til klubber i din region og planlegge trenerkurs i samarbeid med disse og etter behov i regionen.
 • Legge til rette for regionale samarbeidsnettverk for trenere i din region.

Kvalifikasjon:

 • Ønskelig å ha sertifisering som trener 2 i klatring. Vi vil vurdere kandidater med trener 1 med lang erfaring, og/eller er klare til å ta trener 2 snart.
 • Har minimum 2 års erfaring som trener for barn og/eller ungdom i klatring.
 • Gode egenferdigheter i klatreteknikk og trening for klatring.
 • Annen idrettsfaglig bakgrunn teller positivt.
 • Erfaring fra å holde trenerkurs teller positivt.

Personlige egenskaper:

 • Er positiv og løsningsorientert.
 • Har god evne til å samarbeide og engasjere andre.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert.
 • Har en sterk interesse for å utvikle klatretrenere.
 • Er interessert i å utvikle egen kompetanse som trener og trenerutvikler.

Vi tilbyr:

 • Fleksibelt arbeid tilpasset behov, arbeidsmengde er beregnet til å være tilsvarende 10-20 prosent.
 • Oppdragskontrakt og honorar etter avtale. Reise, kost og losji dekkes etter NKF sitt reiseregulativ.
 • Kompetanseutvikling innenfor klatretrening og trenerutvikling.
 • Mulighet til å forme klatretrening for fremtiden.
 • Et hyggelig og stimulerende nettverk av engasjerte trenere og kompetansepersoner.
 • Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver.

Jobben medfører reising og helgearbeid. 

NKF har et tydelig mål om bedre kjønnsbalanse innenfor våre ressurspersoner, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Send søknad og CV med relevant erfaring til nina@klatring.no, merk eposttittelen med "søknad trenerutvikler". Søknadsfrist 10. februar.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Nina Skaugvoll på nina@klatring.no eller 47 62 69 87.

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund