Regjeringen viderefører de nasjonale smitteverntiltakene, med enkelte endringer f.o.m. 23. februar

22. Feb 2021

Regjeringen besluttet på fredag å åpne opp for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten f.o.m 23. februar.

Dette er regjeringens nye nasjonale anbefalinger: 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

NKF sine anbefalinger for klatreaktivitet finner du her: https://klatring.no/anbefalinger-for-klatreaktivitet-covid-19

NB. Flere kommuner har innført strengere lokale tiltak på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Forslag om å innføre trafikklysmodell for breddeidretten

Norges idrettsforbund har siden 8. januar bedt om at de nasjonale innstrammingene som har berørt barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak og erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold i idretten. 

For å sikre at koronatiltakene blir mer forutsigbare for idretten fremover, har Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene, utarbeidet en trafikklysmodell for breddeidretten. Denne modellen ble sendt over til regjeringen den 19. februar. Her fremgår det hva som kan gjennomføres av idrettsaktivitet med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. Les mer om modellen her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/brev-til-myndighetene-vedrorende-en-trafikklysmodell-for-gjenapning-av-breddeidretten/

Koronaturbrudd i klubben!

Norges idrettsforbund og Norges klatreforbund ønsker å ha oversikt over eventuelle tilfeller av koronasmitte som oppstår innen den organiserte klubbaktiviteten (treninger, samlinger og konkurranser). Vi ønsker derfor at dere melder fra til oss hvis det oppstår koronautbrudd i klubben. Hvis en slik situasjon oppstår ta kontakt med johanna.solberg@klatring.no

Foto: Ivan Ortegon

 • Samarbeidspartnere:
 • Beal
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund