Oppdatering anbefalinger klatreaktivitet - avklaring av idrettsanlegg

20. Mai 2020

Etter påtrykk fra NKF har NIF søkt avklaring hos Helsedirektoratet når det gjelder hva som er forskjellen på treningssenter og idrettsanlegg.

Det er nå presisert at alle typer klatreanlegg kan anses som idrettsanlegg, og både klubber og kommersielle aktører kan sette opp klatreaktivitet i henhold til “Smittevernveileder for idrett under covid19-utbruddet 2020” - mai 2020 (https://www.fhi.no/contentassets/ed65c5a75da747ffa8b32cc0c43e7f1e/smittevernveileder-for-idrett_11.05.20_.pdf)   og NKFs oppdaterte “Anbefalinger for klatreaktivitet (covid-19)” - 20. Mai 2020 (https://klatring.no/anbefalinger-for-klatreaktivitet-covid-19-oppdatert-20-mai-2020 )


Det er videre presisert at aktiviteten kan organiseres for alle utøvere, ikke bare de som er medlem i klatreklubb. Smittevern skal ivaretas og begrensninger i gruppestørrelse, avstand og krav til overordnet ansvar gjelder selvfølgelig. De deler av klatreanlegget som fremstår som treningsrom/styrkerom vil fremdeles falle under forbudet mot åpning av treningssentre, og skal følgelig holdes stengt. 


Kurs kan gjennomføres etter bestemmelser for arrangement. Det er viktig å merke seg at avstand skal opprettholdes, og at dette naturlig nok setter noen begrensninger i forhold til hvordan et kurs normalt gjennomføres. Den som er ansvarlig må vurdere om de læringsmålene som gjelder for kurset kan oppnås med de tilpasninger som må gjøres. Her vil det være rom for forskjellige pedagogiske løsninger, men om læringsmål ikke kan oppfylles bør kurset ikke avholdes. Det anbefales ikke å sette opp kurs som er åpne for deltakere fra andre geografiske områder.   


Slik NKF tolker det er rammene for grupper som kan utøve aktivitet fremdeles slik at drop-in ikke er anbefalt. Det er organiserte grupper, så faste som mulig, som er utgangspunktet for den aktiviteten som det er åpnet for. Vi jobber fremdeles opp mot NIF og Helsedirektoratet for ytterligere avklaring av dette. 

Relaterte artikler

25. Jan 2021

Ekstraordinære tiltak for Oslo-regionen og randsonekommuner

Regjeringen innførte i dag nye tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

03. Apr 2020

Kjære klatreklubber

Det er vanskelige tider for oss alle. Selv om klatresporten blir berørt på nokså uskyldig vis sammenliknet med mange andre av pandemiens konsekvenser, rammer den oss også.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge