Kjære klatreklubber

03. Apr 2020

Det er vanskelige tider for oss alle. Selv om klatresporten blir berørt på nokså uskyldig vis sammenliknet med mange andre av pandemiens konsekvenser, rammer den oss også.

Samlinger, konkurranser og kurs blir avlyst, møteplassene våre blir stengt og hele det daglige, summende klatresosiale livet vårt stilner. Mye av arbeidet nedlagt av alle klatresportens ildsjeler og frivillige viser seg plutselig forgjeves når arrangementer ikke blir noe av og når vi som klatrer ikke kan møtes der vi pleier. Det er som om hele det vertikale livet vårt stilner, akkurat nå som vi står på terskelen til en ny klippesesong (selv om noen av oss ennå har stegjern og ski på).

Mange klubber rammes også økonomisk av krisen, særlig de som leier eller driver egne klatreanlegg. Utgiftene fortsetter å løpe, mens inntektene uteblir. Noen av de større klubbene har egne ansatte som står uten arbeid når klatreanleggene må stenge. Vit at vi tenker på dere alle! 

Vi tenker på klatrere som kanskje må sette drømmene på vent; vi tenker på alle ildsjeler som får all sin iherdige innsats sabotert av et virus, og vi tenker spesielt på dem som har levebrødet sitt i klatresporten og kanskje står overfor permitteringer. Vi vil også sende en spesiell hilsen til alle i Trondheim klatreklubb, som i slutten av april skulle ha stått for den første internasjonale klatrekonkurransen i Norge på 5 år, og som allerede har lagt masse innsats i å forberede et flott arrangement som ikke blir noe av - i denne omgangen.

«I denne omgangen» er nøkkelordet. Pandemien vil gå over, og all aktiviteten vil komme opp igjen. Mens vi venter på at den dagen kommer, er den viktigste oppgaven for Norges klatreforbund å bidra til at konsekvensene for klatrere og klatreklubber blir så håndterlige som mulig. Vi skal gjøre vårt ytterste for å bistå dere der ute i klubbene. Ikke nøl med å ta kontakt med oss i forbundet eller deres idrettskrets. Vi er her for å hjelpe dere!

Akkurat nå konsentrerer vi oss om å følge opp det arbeidet som gjøres i NIF med å redusere konsekvensene av koronasituasjonen. Dette gjelder statlige kompensasjonsordninger, tiltak for å løse idrettslagenes pengemangel og få avklarte rammer for å få idrettsaktiviteten i gang igjen. I dag kom Norges idrettsforbund ut med fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Det åpnes i dette for organisert aktivitet, men med klare føringer for hvordan vi skal ivareta smittevern: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/.

Vi jobber nå med å se på hvordan dette skal tolkes i klatring og vil om kort tid komme ut med koronavettregler for klatreaktivitet.

Følg med på  https://klatring.no for generell informasjon og vår samleside med korona-relaterte nyhetsoppdateringer: https://klatring.no/korona-info

I mellomtiden, mens vi venter på at denne absurde situasjonen skal gå over, håper vi alle klarer å holde seg aktive og friske.

 

Med vennlig hilsen

Norges klatreforbund 

 

Stein Tronstad                                Johanna Solberg

President                                           Generalsekretær

Relaterte artikler

25. Jan 2021

Ekstraordinære tiltak for Oslo-regionen og randsonekommuner

Regjeringen innførte i dag nye tiltak for 15 omkringliggende kommuner tilknyttet Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge