11 utviklingstiltak klubben kan gjøre nå!

14. Apr 2020

Vi håper det går bra med dere ute i klubbene i denne tiden. Det er utfordrende for de fleste at det er så store restriksjoner på aktivitet, og at hverdagen har blitt veldig annerledes for de fleste. Tallene nå er heldigvis på vei ned, og vi kan håpe på at enden ikke er så alt for langt unna.

Vi har samlet sammen 11 tips til hva klubben kan gjøre nå for å komme enda sterkere tilbake når aktivitet begynner mer som normalt igjen. Ta gjerne kontakt om dere er interessert i og ønsker veiledning i noe av dette, eller om det kanskje er noe annet dere ønsker bistand til? Send epost til klatring@klatring.no, vi hører gjerne fra dere!

 

1. Lage/revidere HMS-system for klubben!

Har klubben din aktiviteter som klatrekurs, samlinger, organisert klatring, drift av klatreanlegg eller lignende? I så fall trenger klubben et HMS-system!

Trykk her for å lese mer, eller send epost til klatring@klatring.no om klubben ønsker veiledning fra erfaren klubbutvikler om HMS-arbeid.

 

2. Opprette/revidere klubbhåndbok

Har dere en klubbhåndbok? En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben, og er et godt verktøy å ha når man får inn nye tillitsvalgte, trenere, medlemmer og andre. Se NIFs temaside om klubbhåndbok for maler og inspirasjon!

 

3. Book et digitalt møte med klubbutvikler!

Ønsker dere innspill til hvordan dere kan utvikle klubben? Få et digitalt møte med en av våre klubbutviklere, send epost til klatring@klatring.no om dere er interessert.

 

4. Oppdatere klubbens årshjul

Har klubben et oppdatert årshjul med viktige frister, interne og eksterne arrangementer, og andre begivenheter? Bruk tiden til å oppdatere dette!

NB: Husk å legg inn Samordna rapportering (innen 30.april – ÅPENT NÅ!) og søknadsfrist for momskompensasjon (innen 15. august). Alt gjøres gjennom KlubbAdmin!

 

5. Revidere budsjettet

Har dere oversikt over økonomien? Koronasituasjonen har skapt store endringer – dette kan i mange tilfeller påvirke klubbens budsjett. God økonomistyring er en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og maler til økonomihåndbok.

For mer informasjon om økonomiske konsekvenser og innrapportering i forbindelse med pandemien, trykk her for å komme til NIFs informasjonsside.

 

6. Oppdatere/etablere stillingsbeskrivelser i styret

Gode stillingsbeskrivelser er et viktig verktøy for at det enkelte styremedlemmet skal ha oversiktlige og forutsigbare arbeidsoppgaver, og det kan bidra til både større effektivitet og motivasjon til styrearbeidet. Dette kan gjerne inkluderes i klubbhåndboka!

 

7. Digitalisere klubben

Har klubben deres en digital plattform til kommunikasjon, gjennomføring av styremøter og fillagring? Dette er en ypperlig mulighet til å teste ut digitale arbeidsmetoder. Idrettens Office 365 inkluderer Microsoft Teams som gir styret i idrettslaget disse funksjonene. Dette koster 2500 kr i året.

Visste dere at idrettslag nå under pandemien kan holde digitalt årsmøte? Trykk her for mer informasjon!

 

8. Oppdatere informasjon på nettsiden, Klubbadmin og i Brønnøysundsregistrene.

Ligger det riktig kontaktinformasjon på studentidrettslagets hjemmeside, i Klubbadmin og Brønnøysundregistret? Det er fort gjort å glemme å oppdatere kontaktinformasjonen om man bruker privat epostadresse og telefonnummer, og så skifter leder.

 

9. Gjennomføre «Bedre klubb»

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av idrettsforbundet, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Gjennom spørsmål til klubbens drift avdekkes hvilke områder de bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter, og resulterer i en rapport til klubben. Da får man en fin oversikt over hva dere har på plass, og om det er noe viktig som mangler.

 

10. Gjennomføre et E-læringskurs i regi av NIF

NIF tilbyr en rekke e-læringskurs innenfor trening, sunn idrett og ledelse. Trykk her for å se om det er noe som kan være interessant for deg.

Er du ny som tillitsvalgt i klatring, og i idretten generelt? Vi anbefaler «Innføring i styrearbeid for idrettslag» til alle nye tillitsvalgte!

 

11. Utarbeide retningslinjer og rutiner for håndtering av seksuell trakassering

Vi vet at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi anbefaler alle klatreklubber å utarbeide retningslinjer og rutiner knyttet til dette. Se NIFs temaside for inspirasjon/hjelp.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring