Vil du holde NF-kurs for NKF?

04. Feb 2020

NKF skal avholde et knippe NF-kurs og seminarer i år, og søker arrangører av disse

NKF har som ambisjon å avholde følgende åpne kurs og seminarer i 2020:

Type Antall Når Hvor
Instruktør 1 sport Inntil 4 April-juni og august-oktober Hele landet
Metodekurs 1 April-juni Østlandet/Nord-Norge/Sør-Norge
Veilederkurs lavland 1 Mai-juni eller august-oktober Hele landet
Metodeseminar 1 Mai-juni Hele landet
Instruktørseminar 1 Mai-juni Hele landet

 

Søkere må inneha gyldig sertifisering for kurset som søkes avholdt. Alle kurs holdes i henhold til NKFs kursmaler og retningslinjer

Lønn etter NKFs satser, avklares ved avtaleinngåelse.

 

Søknad sendes chad@klatring.no, og skal inneholde:

 • Personalia med kort om erfaring/bakgrunn
 • Hvilke(t) kurs/seminar som ønskes holdt
 • Når og hvor ønsket kurs/seminar ønskes holdt

Behandling av søknader og tildeling av kurs/seminar skjer fortløpende.

Frist for søknad: 1. mars

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge