Kostnader for barn og unge i klatring

20. Feb 2020

Idrettstinget 2015 vedtok en resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. I 2016 signerte Statsministeren, flere ministre og mange frivillige organisasjoner, deriblant Norges Idrettsforbund, under på «Fritidserklæringen» , en erklæring som sa at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. I 2016 ble verktøyet «AlleMed» lansert, et konsept som man kunne bruke til grunnlag for diskusjon i klubben om hvordan man kunne få Alle Med – uavhengig av økonomi. Økonomi som barriere er ett av vurderingsgrunnlagene for tildelning av midler fra Norges idrettsforbund til særforbund.

Om man gjør et raskt google-søk er det er lett å se hvorfor økonomi som barriere er et tema som dukker opp igjen og igjen. Det er også vist en klar sammenheng mellom lav husstandsinntekt og lavere deltakelse i idrettsaktivitet. Det kan koste mye å drive med idrett, og det gjør at denne arenaen er stengt for veldig mange som ikke har økonomi til å betale.

Det er gjort lite forskning på dette området, men Norges idrettsforbund har noen tall som tyder på at utgiftene øker, og en undersøkelse Dagens Næringsliv gjorde slo fast at når alle utgifter inkluderes (klubbmedlemskap, treningsavgift, lisens, utstyr, reiser til kamper og cuper med mer) er kostnadene for en aktiv 14-åring som spiller håndball eller fotball mellom 20 000 og 30 000 kroner.

Det er ingen som har konkrete svar på hvorfor utgiftene ser ut til å øke, men en grunn til dette kan være økt profesjonalisering av idretten.

For å finne ut mer om kostnadene for barn og unge i klatring gjennomførte Norge klatreforbund i 2017 en undersøkelse blant klatreklubber. Vi spurte om hvilke utgifter en 9-åring og en 15-åring hadde i deres klubb. Resultatene viste ganske store variasjoner fra klubb til klubb, og etter hva de unge deltok på av aktiviteter.

Les mer om funnene i artikkelen under!

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge