Vi er på jakt etter kandidater som vil være med å utvikle klatresporten i Norge!

18. Des 2019

Valgkomitéen er nå i gang med å sette sammen et nytt styre for Norges klatreforbund. Det nye styret skal sitte i perioden 2020-2022. Forslag til nytt styre skal legges frem på Klatretinget våren 2020. 

Klatring er en av de raskest voksende idrettene i Norge, det gir forbundet både muligheter og utfordringer. Valgkomitéen ønsker å få inn forslag på personer som kan være med på den spennende jobben forbundet skal gjøre - og de viktige diskusjonene forbundet skal ha - i den nye tingperioden. 

Klatreforbundet ønsker et engasjert styre som også er aktivt utenfor styremøtene. Valgkomitéen søker derfor kandidater som er motiverte til å bruke tid og energi på videreutviklingen av klatresporten i Norge. 

Forbundet har min. seks styremøter i året. De blir som hovedregel avholdt i Oslo, Ullevål. Som styremedlem vil også ulike representasjonsoppgaver i forbindelse med forbundets arrangementer rundt omkring i landet kunne forventes. 

Alle nye styremedlemmer vil få opplæring i styrearbeid og organiseringen av NKF.

Forslag på kandidater kan sendes til leder av valgkomitéen, Rune Hjelsvold per e-post: run-hje@online.no innen søndag 26. januar.

I forslaget ber vi dere om å redegjøre for kandidatens navn, alder, klubbtilhørighet, eventuelt rolle i klubben, telefonnummer og e-postadresse.

 

 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge