Norges klatreforbund ønsker innspill til ny strategiplan!

14. Okt 2019

NKF inviterer dere til å sende inn innspill og forslag til ny strategi og langtidsplan for Norges klatreforbund innen 20. november.

På klatretinget i april 2020 skal klatreklubbenes representanter igjen møtes for å bestemme rutevalg og prioriteringer for Norges klatreforbund. Som grunnlag for diskusjonen på klatretinget vil styret fremme et forslag til ny strategi og langtidsplan for forbundet. Innholdet i det dokumentet må klubbene være med på å bestemme. Derfor ber vi nå om ideer og innspill til den nye planen. 

Hva bør vi gjøre for å utvikle sporten i seg selv? Prestasjonene? Bredden? Konkurransetilbudet? Utdanningstilbudet? Anleggstilbudet? Konkurransetilbudet? Aktivitetstilbudet for liten og stor, frisk og funksjonsnedsatt? Hvilke mål skal vi sette oss? Hva skal vi oppnå for klatrerne? For klubbene? Hvordan bør vi jobbe for og mot samfunnet rundt oss? Hvordan kan vi utvikle klubbene og forbundet selv? Hvordan skal vi få det til? Forbundet har økonomiske ressurser, arbeidskraft og innsatsvilje som vi ønsker å bruke på mange gode formål, men ressursene rekker ikke til alt. Prioriteringer må gjøres. Hva skal inn? Hva skal ut?

Det er mange spørsmål å ta stilling til, og vi oppfordrer klubbene til å si deres mening. Send oss innspill innen 20. november, så vil vi bruke dem som grunnlag for å utforme et nytt strategi- og planforslag til klatretinget.

Innspillet sendes per e-post til johanna.solberg@klatring.no  Merk e-posten med «Innspill til strategiplan + klubbnavn».

Etter innspillfristen vil vi starte med å lage et førsteutkast til ny strategi og langtidsplan som vi sender ut på høring til alle klatreklubbene før jul, med høringsfrist medio februar. Deretter vil styret utforme et endelig forslag som blir lagt fram for klatretinget 18.-19. april 2020.

Strategiplanen for inneværende tingperiode kan dere finne her: Strategiplan 2018-2020

 

Med vennlig hilsen

Stein Tronstad, president i Norges klatreforbund

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge