La Everest hvile!

03. Jun 2019

Norges klatreforbund vil sterkt oppfordre norske klatrere og andre til å avstå fra forsøk på å bestige Mt. Everest inntil virksomheten på fjellet er brakt inn i anstendige og ordnede former.

Vi har i mange år vært bekymret for utviklingen på Mt. Everest. Årets toppsesong viser at tilstanden går fra vond til verre. I alt 12 mennesker er omkommet under forsøk på å bestige toppen, flere av dem på grunn av regulær trengsel. 

Mt. Everest bør nå få hvile i noen år, om ikke annet av respekt for de døde som ligger der. Menneskeskjebner er mer verd enn symbolske bestigninger.

Trafikken på fjellet har økt sterkt gjennom de siste 20 årene. Nesten alle bestigningene skjer nå på gruppeturer med guide, og denne virksomheten er dårlig regulert på nepalesisk side. Det utstedes for mange topptillatelser, og vi ser et økende innslag både av klatrere med mangelfull erfaring og av helt ukyndige toppturister. Selv om sikkerheten relativt sett er forbedret, er dødsfall blitt et påregnelig innslag i toppsesongen. De som skal bestige toppen må gå over lik og kanskje gå fra døende mennesker fordi redning ikke er mulig i den store høyden. Vanlige moralnormer brytes fordi hver enkelt klatrer må sette sin egen overlevelse først. I tillegg følger økende og til dels uhåndterlige problemer med forsøpling, forurensing og slitasje. Situasjonen er blitt uholdbar og uanstendig. Når klatrere bidrar til dette, setter det klatresporten i vanry. Vi kan ikke bidra til at denne utviklingen fortsetter.

Nepal har en skjør økonomi og turistinntektene er sårt tiltrengt i Khumbu og andre områder. Men Everestturismen blir en problematisk inntektskilde når den fører til at fattige sherpaførere og bærere må sette seg i livsfare for å ta uerfarne klienter til topps. Det finnes langt mer anstendige og bærekraftige måter å støtte sherpasamfunnet på enn å stille seg opp i trengselen på og under Mt. Everest.

Norges klatreforbund støtter denne erklæringen fra UIAA.

https://www.theuiaa.org/uiaa/uiaa-statement-2019-mount-everest-climbing-season/ 

 

Bildet er hentet i fra UIAA sin artikkel.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund