Blir ditt klatrefelt berørt av vindmøller?

28. Mai 2019

Presidenten oppfordrer klubbene til aktivt å undersøke hvorvidt klubbens klatrefelt ligger innenfor områder som kan bli påvirket av konsesjonssøknaden om vindmøller.

NKF jobber i disse dager med et høringssvar til nasjonal ramme for vindkraft på land (les mer her). Ta gjerne kontakt om din klubb ser at dere får klatrefelt berørt av foreslåtte områder for vindkraft. Da vil vi ta med disse i vår uttalelse.

NKF oppfordrer klubbene til å gå på de høringsmøtene som gjenstår (Trondheim 12. juni og Hammerfest 17. juni) og til å sende inn egne høringsinnspill. 

Det er viktig at klubben selv aktivt undersøker hvorvidt klubbens klatrefelt ligger innenfor områder som er pekt på som egnet, eller hvor konsesjonssøknad ligger inne. Det er helt avgjørende å ikke havne på etterskudd, men kjempe imot før konsesjonen gis, for da er toget gått.

Bergen Klatreklubb engasjerer seg sterkt i saken om vindmøller i Uskedalen, les mer her

Magasinet Klatring skriver også om saken, les saken her

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund