Større fokus på sikkerhet i Norsk Friluftsliv

13. Mai 2019

Norges klatreforbund er sammen med Den Norske Turistforeningen, Røde Kors, Norges Jeger og Fiskeforbund, 4H og mange flere organisasjoner medlem i Norsk Friluftsliv . Norsk Friluftsliv representerer friluftslivets interesse ovenfor myndighetene. I år feirer Norsk Friluftsliv 30 år.

Hanna Bugge og Odd Magne Øgreid deltok forrige uke på denne feiring som samtidig fant sted med konferansen om folkehelse og friluftsliv, samt Norsk Friluftslivs årsmøte.

Klatreforbundet hadde sendt inn forslag om vedtektsendring til årsmøtet som bygget på at sikkerhet skal bli en større del av formålet og arbeidet til Norsk Friluftsliv. Vi fikk gjennomslag for dette på årsmøtet, noe både vedtektene og langtidsplanen gjenspeiler.  

Norsk Friluftsliv skal fremover arbeide for et sikkert friluftsliv gjennom opplæring og holdningskampanjer. Det skal også settes i gang arbeid med et felles register over friluftsrelaterte skader. Et skaderegister har klatreforbundet hatt lenge. Kunnskapen om ulykker har vært en del av opplæringsarbeidet og forebygginsarbeidet i klatreforbundet. Vi er meget fornøyde med at friluftslivet som helhet får et slikt register.

 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring