HURRA! Norges klatreforbund får 3,25 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB

23. Mai 2019

Nå blir rammene lagt for videreutvikling av klatresporten i Norge. NKF vil jobbe tett sammen med klubbene, Olympiatoppen og senter for idrettsskadeforskning for å realisere dette prosjektet.

Målet med prosjektet er å øke kompetansen og utvikle gode verktøy for våre trenere i klubb, slik at barn og ungdom får et godt og tilrettelagt aktivitetstilbud ut ifra deres ambisjoner og forutsetninger. Vi er opptatt av at barn og unge skal bygge gode holdninger, sosiale ferdigheter og felleskap, sier generalsekretær Johanna Solberg. Alle skal oppleve mestring på sitt nivå innen klatring.

Prosjektet består av fire tiltak. Vi skal lage en utviklingstrapp i klatring, en øvelsesbank, revidere trenerutdanningen, samt få inn klatring på Skadefri.no. Dette blir en viktig del av vår satsing på kompetanseheving de kommende årene.

Prosjektet kommer til å gå over en treårsperiode, med oppstart høsten 2019. For oss er det viktig å inkludere klubbene i utviklingen av disse verktøyene og vi planlegger å knytte til oss testklubber som vil prøve ut produktene underveis.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for den fantastiske gaven og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet etter sommeren!

På bildet ser vi dei ansvarlige for prosessen med Sparebankstiftelsen DNB. Generalsekretær, Johanna Solberg (t.v.) og fagkonsulent - klubbutvikling, trenerutdanning, breddesatsing og paraklatring, Kjersti Gausvik.

Les mer om stiftelsen på www.sparebankstiftelsen.no

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund