Årets klubb 2018

07. Apr 2019

Vang klatreklubb har fått prisen som årets klubb 2018. De får prisen for sitt gode og inkluderende arbeid på tvers av alle grupper og lag.

Fra juryens begrunnelse:

Siden klubben ble stiftet i 2016 har den vokst til et medlemstall som nå er på 200 personer. Klubben har et svært inkluderende miljø, der alle er velkomne. Klubben har i samarbeid med UDI og det lokale asylmottaket holdt gratis klatrekvelder for barna på mottaket, der frivillige klatrevakter har stilt opp en kveld i uka. I tillegg har klubben åpent for klatring tre kvelder i uka, der frivillige er klatrevakter. Til disse klatrekveldene er alle velkomne og kan klatre uavhengig av erfaringsbakgrunn. På denne måten har Vang klatreklubb skapt et sterkt miljø for klatring, med medlemmer i aldersgruppen 4-65 år. I 2018-2019 har klubben også vært med å arrangere klatrecup i Valdres og Hallingdal.

Vi gratulerer med vel fortjent pris!

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge