Spillemidler til utstyr 2018

15. Jan 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, Støtte- og tilskuddsordninger. 

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at klatregruppen sender søknad via Klatreforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. 

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett. Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

E-post er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse.

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes Kjersti Gausvik, kjersti@klatring.no

Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029000 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er mandag - Torsdag  0800-1900, fredag 0800 – 1530

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring