Nå kan du søke om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

21. Jan 2019

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

- Vi oppfordrer alle klubber som har tilhørighet i nærheten av et asylmottak til å søke midler fra UDI. Idretten har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for å integrere flyktninger og asylsøkere i idretten og i lokalmiljøet. Dette arbeidet håper vi kan fortsette også i 2019, sier rådgiver for breddeidrett, Elin Horn.

15,9 millioner kroner er satt av. 

Les mer her! 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring