NKF har avgitt innspill til høringen om forslag til ny anleggspolitikk

18. Des 2018

Norges klatreforbund har sendt høringssvar til Norges idrettforbund på forslag til ny anleggspolitikk. Vi ønsker at særidrettene får en sterkere rolle i prioriteringen av idrettsanlegg som tildeles spillemidler. Videre  ønsker vi at det utføres behovs- og konsekvensanalyse i samarbeid mellom idrettsforbundet og særidrettene før det gjøres store omlegginger i fordeling av spillemidler.

For å få til en possetiv utviklingen av klatresporten står realisering av tidsriktige idrettsanlegg sentralt. Klatring er blitt en olympisk idrett, første OL i klatring blir Tokyo 2020 og sporten er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Slik Norges klatreforbud ser det er det et økende behov for både nasjonale konkurranseanlegg og lokale aktivitetsanlegg fremover. 

Hele høringsuttalelsen fra NKF finner du her; https://klatring.no/nkf-mener

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge