Klatreklubber og idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

30. Nov 2018

Idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember.

Les mer her!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge