NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

29. Aug 2018

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

Søknadsfristen til IFSC Europe er i november for konkurranser i 2020. Vi ber interesserte om å levere søknad til oss seinest den 27. september 2018.

Hvis vi får inn søknader fra kvalifiserte klubber, vil styret i NKF behandle dem og gjøre en tildelning, og deretter inngå et samarbeid med utvalgt klubb om å utforme en søknad til IFSC. Når søknaden er klar vil styret i NKF avgjøre om forutsetningene er oppfylt slik at den kan sendes. NKF vil ha det formelle arrangøransvaret overfor IFSC, og en viktig forutsetning er at arrangementet går i økonomisk balanse.

Tildelning vil skje ut fra følgende kriterier:

-Klubben har et anlegg som tilfredsstiller kravene til IFSC.

- Klubben har god arrangørerfaring fra nasjonale konkurranser.

- Klubben kan vise til at de har tilstrekkelig med frivillige og økonomiske ressurser.

- Klubben har minst en fast kontaktperson som har muligheten å sette av tid til koordinering av arrangementer lokalt.

NKF vil også legge vekt på at arrangørklubb har forutsetninger for å etablere en god prosjektorganisasjon og et realistisk budsjett, og for øvrig på geografisk spredning av internasjonale konkurranser.

Se mer informasjon om krav til anlegg, overnatting osv. her.

Skriftlig søknad sendes per e-post til johanna.solberg@klatring.no senest den 27. september 2018.

Spørsmål kan rettes til generalsekretær Johanna Solberg på tlf: 41 25 66 96 eller per e-post: johanna.solberg@klatring.no

Relaterte artikler

28. Aug 2019

Stemningsrapport fra junior-VM i Arco

Vi kan rapportere om god stemning i laget i fantastiske Arco. Dagene går til konkurranser i led, buldring og speed, trening i Brixen, der noen av våre skal delta i EM buldring om ikke mange helger.

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

23. Jan 2018

Landslaget 2018

Vi presenterer med stolthet våre klatrere som er tatt ut til landslag og utviklingslag i 2018!

22. Jan 2018

Yes, det blir norgescup lørdag 10. februar!

Trondheim klatreklubb har i samarbeid med Trondheim klatresenter tatt på seg å arrangere norgescup i buldring lørdag 10. februar. Dette gjør de på veldig kort varsel, og det legger selvfølgelig begrensninger på hva som lar seg gjennomføre.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring