Ønsker du å være klubbutvikler i NKF?

20. Jul 2018

NKF søker klubbutviklere til regionene midt, sør og øst. Søknadsfrist 15. august!

Klubbutvikling er et av hovedsatsningsområdene til klatreforbundet for strategiperioden 2018-2022, og en av de viktigste rollene innenfor klubbutvikling er NKFs klubbutviklere. Forbundet skal ha klubbutviklere som jobber ut mot klubber over hele landet.

NKF søker nå klubbutviklere for følende regioner:

 • Midt (Trøndelag og Møre og Romsdal)
 • Sør (Telemark og Vest- og Aust-Agder)
 • Øst (Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus, Østfold)

Arbeidsoppgavene innebærer å ha kontakt med og ansvar for oppfølging av klubber i sin region, og gjennomføre utviklingsprosesser og kurs i klubber etter behov. Klubbutvikler samarbeider med NKFs sentraladministrasjon i tilpasning av oppgaver etter behov og etter mål satt i forbundets strategiplan.

Praktiske opplysninger:

 • Oppdragsavtale for to år, med forlenging av avtale for to år av gangen om begge parter er enige om det.
 • Arbeidsmengde vil variere etter behov i regionen og etter klubbutviklers ønsker og kapasitet, men er beregnet å ligge rundt 15-30 timer i måneden.
 • Må påregnes at mye av arbeidet vil foregå på kveldstid og i helger, og en del reisevirksomhet.
 • Oppstart september/oktober 2018.

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid, klubbutvikler styrer i stor grad arbeidstiden sin selv.
 • Honorar etter avtale, og refusjon av utgifter i henhold til NKFs reiseregulativ.
 • Ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring på oppdrag.
 • Mulighet for kompetanseutvikling innenfor relevante fagområder.

Vi ønsker en klubbutvikler som:

 • Har Trener 1 eller høyere.
 • Har annen kompetanse innenfor klatring: rutesetting, bolting, klatreinstruktør 2 sport/høyfjell eller høyere.
 • Er engasjert i klatring og i klubbaktivitet.
 • Liker å jobbe med folk.
 • Er løsningsorientert og selvgående.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Send søknad med kort og relevant CV til klatring@klatring.no, merk eposten med "søknad klubbutvikler".

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Nina Skaugvoll på nina@klatring.no, eller 476 26 987.

Søknadsfrist: 15. august 2018.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge