Norges klatreforbund søker arrangørklubber til nasjonale konkurranser i 2019

31. Jul 2018

NKF inviterer klatreklubber i hele Norge til oppgaven som arrangørklubb for norgescup og mesterskap i 2019.

Foto: Mattis Gunnerud Husby

Tentative datoer

02.-03. februar NC i buldring
16.-17. februar NC i buldring
09.-10. mars NM i buldring
21.-22. september NC i led
02.-03. november NC i led
16.-17. november NM i led


NKF søker også arrangør til NM i speed som kan kombineres med et av de øvrige arrangementene. 

Arrangørklubbens hovedoppgaver er å:
- klargjøre og tilrettelegge konkurransearenaen for rutesetting
- sørge for dommere, sikrere og annet personell til konkurransen
- sørge for personer og utstyr til sekretariatet 
- praktisk gjennomføring av konkurransen
- markedsføre konkurransen lokalt

 Arrangørklubb beholder alle inntekter fra startkontingenter, inngangsbilletter, cafésalg og lokale sponsormidler.

NKF sørger for:
- arrangøransvarlig som tilrettelegger og bidrar før, under og etter konkurransen
- maler til produksjon av resultatservice, sekretariat, dommere og arena 
- premier og medaljer
- organisere og dekke utgifter til hoveddommer
- organisere og dekke utgifter til rutesettere
- organisere og dekke utgifter til streaming
- markedsføring av konkurransen nasjonalt

Søknaden må inneholde:
• navn på klatreklubb
• navn på arrangementsansvarlig
• arenabeskrivelse mht. regelverk
• økonomisk plan
• samarbeidspartnere
• dato for arrangement

 Alle mesterskap og norgescup-konkurranser skal organiseres etter regler som er bestemt av NKF. 

Søknad sendes til siss.klev@klatring.no
Har du spørsmål kan du ringe 90 65 91 39.

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring