TILTAK PÅ HÆGEFJELL TIL HØRING

19. Jun 2018

En plan for re- og ombolting av ruter på Hægefjell og andre tiltak for å fremme klatringen i Nissedal er nå klar for innspill fra alle som er engasjert i utvikling av klatringen i området. Planen er et resultat av forslag fra Klatrefestivalen og Fri Flyt AS og påfølgende diskusjoner med klatreklubber i nærheten, Norsk tindeklub, Norges klatreforbund og enkelte førstebestigere.

Den er utarbeidet i kjølvannet av et møte mellom de samme partene i februar, der den videre utviklingen på Hægefjell og i Nissedal ble diskutert.
 
Du kan laste ned planen her. Uttalelser og innspill sendes til Norges klatreforbund på klatring@klatring.no innen 13. juli 2018.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge