Nytt styre i NKF!

17. Apr 2018

Under Klatretinget 2018 ble mange nye valgt inn i NKFs styre

 

Det nye styret, for perioden 2018-2020, består av: 
President Stein Tronstad/Tromsø KK (gjenvalgt)
Visepresident Hanna Bugge/Oslo KK
Styremedlem Marianne Norland/Urduhelleren KK (gjenvalgt)
Styremedlem Odd-Magne Øgreid/Bergen KK (gjenvalgt)
Styremedlem Laura Gurtler/Trondheim KK
Styremedlem Eirik Birkelund Olsen/Tromsø KK
Styremedlem Thomas Alsgaard/Oslo KK
Varamedlem Martine Limstrand/Lofoten KK
Varamedlem Anders Kindlihagen/Haugalandet KK

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring