Utkast til ny strategi og overordnet plan for Norges klatreforbund

26. Jan 2018

Styrets første utkast til ny strategi og overordnet plan for Norges klatreforbund er klar - alle klatreklubbene inviteres til å bidra!

Her følger styrets første utkast til ny strategi og overordnet plan for Norges klatreforbund. Planen skal behandles av klatretinget i 2018. Den vil formelt gjelde for tingperioden 2018-2020, men plandokumentet tar likevel et 4-årsperspektiv i forhold utviklingen av NKF.

Nå inviterer vi alle klatreklubber til å komme med kommentarer, forslag og innspill til utkastet innen 1. mars 2018. Alle innkomne merknader vil bli behandlet av styret som grunnlag for et endelig forslag til klatretinget, som går av stabelen 14.-15. april.

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å komme med bidrag og gi sin mening om hvordan forbundets ressurser skal brukes til beste for hele klatre-Norge gjennom de kommende to til fire årene!

For ordens skyld minner vi om at klubbene også har rett til å sende inn egne forslag til tinget uavhengig av strategien. Slike forslag må etter NKFs lov være innsendt seinest 4 uker før tinget, altså innen 14. mars.  

Relaterte artikler

30. Sep 2017

Hva mener klubbene?

I august og september gjennomførte Norges klatreforbund en undersøkelse blant klatreklubber. Dette i forbindelse med at Klatretinget skal vedta ny strategiplan våren 2018. Vi spurte om hva klubbene og medlemmene deres drev mest med, hva de ønsker at forbundet skal satse på, og hva de trenger hjelp til. Her er et sammendrag av noen av de funnene vi gjorde i undersøkelsen. Trykk på dokumentet under for å lese artikkelen.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring