NKF 25 år – En ny tid

19. Okt 2017

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

Tekst: Einar Skage Andersen
Utvalget for sportsklatring (USK) nestleder 1990-1992

Byråkratiet inntar klatresporten

Medlemskapet i Norges Idrettsforbund åpnet en ny verden for klatresporten. Vi hadde så vidt satt beina våre innenfor dørene i Idrettens hus før pengene rant inn. USK hadde vært et null i fattigkommisjonen med et budsjett på omkring kr. 25.000.-. I uka etter idrettstinget i Haugesund ble kr. 600.000.- overført til NKFs konto. Vi hadde plutselig fått et visst økonomisk handlingsrom. Det var ikke til å tro, og det var nærmest euforisk stemning da styret med leder Jon Haukåssveen i spissen avgjorde at NKF skulle ansette en daglig leder i halv stilling. Styrets sekretær Einar Skage Andersen ble tilbudt jobben, og han sa umiddelbart ja takk, tok halv permisjon fra arbeidet som lektor i den videregående skolen og tiltrådte stillingen 1.august 1994. Idrettsforbundets vedtekter tillot imidlertid ikke å ansette daglige ledere, ei heller skulle øverste tillitsvalgte tituleres leder. Nei nå skulle det være generalsekretær og president. Jon Haukåssveen ble derfor første tillitsvalgte i NKF med tittelen president og Einar Skage Andersen fikk som første norske klatrebyråkrat tittelen generalsekretær. Fra nærmest å være en aktivitet for spesielt interesserte midt på 1980-tallet, var sportsklatringen på få år virkelig kommet inn i det gode selskap i norsk idrett. Ja, en virkelig klassereise hadde det vært.

Klubber og medlemmer

Det var nok av arbeidsoppgaver å gripe fatt i. Den første var å skaffe oversikt over hvor stort det organiserte klatre-Norge egentlig var. Etter lange diskusjoner landet man på om lag 20 mer eller mindre organiserte klubber og klatremiljøer med til sammen under tusen medlemmer. Med dette utgangspunktet startet man en storstilt verve- og organisasjonskampanje. I mine to og et halvt år som generalsekretær økte antall medlemmer og klubber betydelig. Om hukommelsen ikke spiller meg et puss, var det om lag 70 klubber med tilsammen omkring 4000 medlemmer da jeg gikk fra borde 31. desember 1996.

Noen klubber meldte seg inn straks forbundet ble etablert. Blant disse var Kolsås Klatreklubb, klatregruppa i Oslo-Studentenes Idrettslag, Bergen Klatreklubb og Rjukan fjellsportgruppe, mens Tromsø Klatreklubb, Romsdal Tindegruppe og Bratte Rogalands Venner tok seg god tid før de fant sin plass i den nye organisasjonen. Jeg husker enda at Stein Tronstad i Tromsø Klatreklubb ringte seinhøstes 1994 og sa at Tromsø Klatreklubb ønsket å melde seg inn i NKF. Den mest gjenstridige klubben var endelig på plass. Den dagen var det jubel på kontoret i NKF.

Organisasjonsbygging

Bedringen i økonomien satte også fart i organisasjonsbyggingen. Nå hadde vi råd til å sende folk på kurs og seminarer, vi kunne arrangere ruteskruerkurs, og kursene ble langt på vei finansiert av Idrettens studieforbund (som i dag er lagt ned). Vi hadde gratis tilgang til små og store møterom, og vi kunne dekke reiseutgifter. Det kostet å bo i Tromsø og dra på styremøte i Bærum.

NKF merket at straks medlemskapet i NIF var en realitet, ble man også møtt med ny respekt og imøtekommenhet i det øvrige klatre- og fjellsport-Norge. Forholdet til Norsk Tindeklubb hadde ordnet seg på beste måte allerede før innmeldinga. Nå ble også Nortind (Norske Tindevegledere) og Norsk Fjellsportforum) gode samarbeidspartnere.

Til slutt

Da nye krefter tok over i 1997, fortsatte den positive utviklingen i NKF, og forbundet er i dag et meget anerkjent og veldrevet særforbund i Norges Idrettsforbund.

Veteranene ser med stor glede på hvordan klatresporten har utviklet seg etter pionertida.

Skrevet av:

Einar Skage Andersen
Utvalget for sportsklatring (USK) nestleder 1990-1992
Norges Klatrefobund(NKF) sekretær 1992-94
Norges Klatreforbund (NKF) generalsekretær 1994-1996

God rådgiver har vært:

Jon Haukåssveen
Norges Klatreforbund (NKF) nestleder1992-1993, leder1993-1995

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring