NKF 25 år – Den motvillige klubben

26. Okt 2017

Det kan ikke sies at min egen klubb, Tromsø klatreklubb, gikk inn i Norges klatreforbund med jubel og entusiasme. TKK var riktignok med i kulissene før NKF ble til og dessuten representert på stiftelsesmøtet i desember 1992, men meldte seg ikke inn.

Tekst: Stein Tronstad

Uavhengighetstrangen sto sterkt i en av landets eldste, frittstående klatreklubber, som den også gjorde det i 1986 da Tindekluben vurderte å ta på seg ansvaret som nasjonal paraplyorganisasjon. TKKs representant kom uimponert tilbake fra møte i Oslo og meldte kort og fyndig at «foreløpig ser det ut til at vi kan gi f.. i hele greia og heller satse på den nordnorske separatistbevegelsen». 

TKK fortsatte å markere motstand etter NKF-stiftelsen i 1992. I 1994 ble brev fra NKF sitert i klubbavisa «Stein & stegjern» under overskriften «Det behager Norges klatreforbund å meddele..». Brevet, signert NKFs iherdige organisasjonsbygger Einar Skage Andersen, gjorde TKK klokkeklart oppmerksom på at vi måtte melde oss inn snarest dersom vi ønsket medlemspris på et NKF-arrangement. Redaksjonen i Stein & Stegjern kommenterte det ikke, men føyde bare til en parentes: «(Hitsatt som utdrag av flommen av unyttig post fra forbundet)».

I 1996 hadde stemningen skiftet. Tidlig det året ble jeg selv kontaktet av valgkomitéen i NKF og spurt om jeg ville stille til styret. Her må valgkomitéen ha ant noe, for TKK var ennå ikke medlem i NKF. Da det dro ut, fikk jeg flatterende tilbud om å melde meg inn i en annen klubb i stedet. Men valgkomitéens forutanelser slo til, og før klatretinget hadde TKK vedtatt innmelding med overveldende flertall på et ekstraordinært årsmøte.

Når klubben først meldte seg inn, gjorde den det grundig. Motstand ble raskt konvertert til engasjement. I alt 5 TKK-medlemmer har bekledd styreverv i NKF, og fra 1996 til i dag har klubben vært sammenhengende representert i NKF-styret. Om innsatsen har vært nyttig må andre bedømme, men Tromsø klatreklubb har i hvert fall satset på Norges klatreforbund.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge