Nyheter - Meny

NKF 25 år – De første 10 årene, Middelalderen

05. Okt 2017

I år er det hele 25 år siden NKF ble født. For å feire oss selv kommer vi de neste ukene til å publisere historier om NKF sin opprinnelse og historie samlet fra hele klatrenorge. Hvis du ønsker å bidra med en historie – kort eller lang – kan du veldig gjerne ta kontakt med oss på nikolai@klatring.no!

Norges Klatreforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF)

Tekst: Einar Skage Andersen
Utvalget for sportsklatring (USK) nestleder 1990-1992

Etter det avklarende møtet med NTK fortsatte USK umiddelbart kontakten med Norges Idrettsforbund. Vi fikk tilgang til litt kontorhjelp og faste møtelokaler, og et minimum av administrasjonsutgifter ble dekket. Men fremdeles gjensto å omdanne USK til et norsk klatreforbund. Spørsmålet om barnets navn var heller ikke avklart. Skulle man gå inn for Norges Sportsklatrerforbund eller Norges Klatreforbund. I 1992 startet det avgjørende og viktige arbeidet. Styret i USK utarbeidet betenkninger og vedtekter, og alt ble sendt på høring til det som var av klatreklubber og klatremiljøer i Norge. Tilbakemeldinga var betinget positiv. De fleste sa ja til at et forbund skulle opprettes, men noen sa også nei.

USK tolket imidlertid responsen slik at man hadde fått mandat til å innkalle til et stiftelsesmøte, og 19. desember 1992 ble møtet holdt på Dønski videregående skole i Bærum. Mellom 30 og 40 representanter fra klatreklubber og klatremiljøer i Norge var til stede på stiftelsesmøtet. USK hadde nå endelig bestemt seg og foreslo Norges Sportsklatrerforbund som navn på den nye organisasjonen.

Da begynte dramatikken. Andreas Fredborg, tidligere leder i Norsk Tindeklub skapte furore da han i et benkeforslag foreslo både ny formålsparagraf og nytt navn (Norges Klatreforbund) på organisasjonen. Etter en nokså kort debatt ble Fredborgs forslag vedtatt med knapt, men tilstrekkelig flertall, og forsamlingen satt forbløffet igjen. Dette var rett og slett et kupp. Man kom til møtet for å stifte Norges Sportsklatrerforbund, men forlot det med å etablere Norges Klatreforbund, en organisasjon som påtok seg ansvar for å lede utviklingen av all klatresport i Norge.

Leder i USK, Truls Korsæth fra Lillehammer, ble valgt til forbundets første leder og John Haukåssveen fra Rjukan Fjellsportgruppe ble nestleder og Einar Skage Andersen et av styremedlemmene. Etableringen av Norges Klatreforbund var en realitet. Dermed var det hittil viktigste steg på veien mot medlemskap i Norges Idrettsforbund tatt.

Nå gjensto å formulere en søknad til NIF. Første mulighet for opptak var på idrettstinget i 1994. Søknad ble sendt i slutten av 1993, og så var det bare å vente. I mellomtiden hadde Truls Korsæth på grunn av arbeid i utlandet trukket seg som leder av forbundet, og nestleder Jon Haukåssveen rykket opp. På idrettstinget i Haugesund våren 1994 møtte Haukåssveen, Einar Skage Andersen og Bernt Ove Reinertsen som representanter for NKF.

Der ble Norges Klatreforbund enstemmig valgt inn som fullverdig medlem i Norges Idrettsforbund. Flere års systematisk arbeid hadde lykkes. En ny tid var begynt.

Neste uke: En ny tid – Byråkratiet inntar klatresporten

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring