Er du trener eller instruktør? vil vi høre fra deg!

02. Okt 2017

Norges idrettsforbund i samarbeid med Høgskolen i Innlandet skal kartlegge kompetansen til alle trenere i norsk idrett for å innhente kunnskap om hvem trenerne er. Bruk muligheten til å påvirke og si din mening i undersøkelsen vi gjør sammen med Høgskolen i Innlandet!

- Trenerens stemme er viktig for at idretten skal kunne legge til rette for en enda bedre idrett i Norge, og for å få dette til behøver vi mer kunnskap, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Idrettsforbundet.

 Er du, eller har du vært trener/aktivitetsleder i norsk idrett? Svar på undersøkelsen her.

Trenere, frivillige trenere og fremtidige trenere i hele landet har mottatt invitasjon til deltagelse i undersøkelsen «Profiling Coaches of Norway (ProCoN) – Kartlegging av treneren i norsk idrett» per e-post.

- Vi håper selvfølgelig på en god respons. Sammen med særforbundene ønsker vi å legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene hos trenerne i idretts-Norge, forteller Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i NIF.

- Særforbundene har bidratt med kontaktinformasjon til sine trenere og det har vært et stort engasjement fra alle forbundene for å få dette til, legger han til.

Prosjektet ledes av professor Stiliani Chroni og hennes forskerstab ved Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med breddeidrettsavdelingen i NIF.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge